Безгрижен и любопитен
Вашето дете Стрелец е любопитно, обича да се забавлява и винаги е готово за приключения, също като Вас. То о е независимо и  също като Вас се нуждае от свобода, за да тръгне натам, на където духа вятърът. Общата ви любов към ученето може да бъде чудесна връзка помежду ви. Детето Ви обаче се интересува повече от цялостната картина, отколкото Вие. Малкият Стрелец обича да размишлява върху многото по-големи истини, които оформят неговия свят, и предпочита да не се затормозява с дребни детайли, които, разбира се, са точно Вашата силна страна. По този начин и двамата можете да се развивате: Вашият мироглед ще се разшири, а неговият ще се допълни с факти и цифри. Няма да имате никакъв проблем да позволите на малкия си Стрелец да изследва живота и да преодолява границите си по свой собствен начин.