Създаването на дете и всички съпътстващи това събитие промени са мощен катализатор, който има потенциал да трансформира едновременно вътрешния и външния свят на бъдещата майка. Деветте месеца са като огледало, в което жената може да се огледа и да изследва кои са важните неща в живота й. Ако не живеем в синхрон с нашата собствена истина, може да се окаже, че вътрешната ни Снежанка трябва да измине цялото онова дълго и трудно пътешествие от приказката, свързано с отровни ябълки и зли мащехи. За да се превърне в майка, в жената трябва да умре символично младото наивно момиче и да се роди зрялата и осъзната кралица, владетелка на собственото си царство-господарство.

Женската линия

По време на бременността жената усеща по-силно принадлежността си към кръга от близки хора – семейство, родители, приятели. Дори до този момент да се е чувствала напълно самостоятелна и независима, сега бъдещата майка усеща свързаността си с близките по-дълбоко, особено с жените в рода. Понякога по време на бременността отношенията със собствената майка се променят. Навлизайки в непознатите земи на майчинството, някои жени започват да разбират по-добре своята майка, както и да търсят повече контакт с нея или с други по-възрастни жени в семейството. Чрез свързването си с тях бременната жена може да усети себе си като част от онази непрекъсната женска линия, която създава и отглежда живота от вечни времена чак до ден днешен.

Понякога майката може да се почувства детронирана от бременната си дъщеря и да изпита ревност, защото ролята на Кралица-майка й е отнета. Жени, които не са успели да открият собствената си индивидуалност и да я изживеят пълноценно в живота, могат силно да се вкопчат в ролята на майката. Тъй като не успяват да изразят себе си по друг начин, те за нищо на света не желаят да отстъпят тази изконно женска роля на друг, било то и собственото им дете. Това, разбира се, е обречена на неуспех битка, защото човек не може да спре колелото на живота да се върти, колкото и усилия да полага. Когато позволим една роля да ни погълне изцяло, страхът да я изоставим може да е толкова голям, че да се преживява като загуба на идентичност. Ако майката не осъзнава собствените си чувства или не може да се справи с тях, това може да породи напрегнати отношения с дъщерята в този нелесен за самата нея момент, в който тя има нужда от майчината подкрепа.

Пъпната връв

Когато пъпната връв между дъщерята и майката още не е прекъсната на емоционално ниво, бременната жена има нужда да извоюва своята самостоятелност, за да може самата тя на свой ред да „пререже” пъпната връв със своето дете и да му позволи да стане независим човек. Става дума за онази силна свързаност с майката, която защитава живота на малкото дете, но може да застраши зрелостта на възрастния човек. Ако иска по-късно да изгради пълноценни отношения с детето си, бременната трябва да може да отстоява собствените си граници, а също и границите на новото си семейство. Ако родителите все още ви се бъркат и не уважават правото ви да вземате самостоятелни решения, може би именно сега е моментът да очертаете периметъра на тяхната намеса. С най-близките е най-трудно да отстоявате себе си, но е добре именно сега да потърсите баланса в приемането на помощ от страна на родителите, но и ясно да посочите границата докъде могат да стигнат.

Независимо какви са отношенията с родителите, бременността и раждането на детето са време, в което жената има нужда от близките си. Според изследвания майки, които са получавали по-силна емоционална и социална подкрепа от партньора и семейството си, имат по-малко симптоми на следродилна депресия и тревожност след раждането, а техните бебета са по-устойчиви на стрес. Когато бременната няма партньор до себе си, особено важно е най-близкото й обкръжение да й осигурява адекватна помощ и внимание, за да не се чувства тя изоставена.

Питане му е майката

Ако искате да помогнете на вашата любима жена, дъщеря, приятелка или близка, но не знаете по какъв начин, най-добре попитайте самата нея. Това ще спести разочарования и на двете страни. Неприятни разминавания между предлагания и желания начин на подкрепа се случват по-често, когато хората са от различни поколения или различни полове. Но дори да имате много голям жизнен опит или да си мислите, че познавате отлично бременната, постарайте се да откриете от какво наистина има нужда тя. Това важи с пълна сила за бъдещите татковци, за които е трудно да разберат през какво минава жената и колко важно за нея е да получи разбиране и помощ. Бременните често се оплакват от липса на адекватна и достатъчна подкрепа от страна на партньорите си, което увеличава нивото на преживения стрес едновременно при майката и бебето. Затова, ако осигурявате подходяща помощ на любимата жена, по този начин ще се погрижите както за нейното здраве, така и за здравето и благополучието на вашето дете.