Изложено ли е моето дете на риск от ротавирус?

Гастроентерит (тежка диария и повръщане) е широко разпространено заболяване при децата, често причинено от ротавирусна инфекция. Почти всички деца претърпяват ротавирусна инфекция до петата си годишнина. Тази често срещана инфекция сред децата може да доведе до сериозни последици.
Ротавирусната инфекция е основен причинител на тежка диария и повръщане, които могат да доведат до хоспитализация на бебета и малки деца до петгодишна възраст.


Всяка година около 2 милиона деца по света, както в развитите, така и в развиващите се страни, се лекуват в болница от ротавирусна инфекция.

До каква степен е изложено на риск моето дете?

Ротавирусът заразява почти всяко дете до петата годишнина от живота му. Въпреки това, съществуват ключови рискови фактори, които могат да увеличат вероятността от заразяване с ротавирус. Направете теста и научете как бихте могли да минимизирате риска за Вашето дете.

1. На каква възраст е Вашето дете?
А. По-малко от 1 година (5 точки)
Б. 1-2 години (3 точки)
В. 2-5 години (1 точка)

2. Вашето дете има ли братя и/или сестри?
А. Не (1 точка)
Б. Да, един/ една или повече (3 точки)
В. Да, двама/ две или повече (5 точки)

3. Коя работна среда най-точно описва тази, на членовете от Вашето семейство?
А. Често посещение на болници/ клиники (5 точки)
Б. На работното място има много деца на възраст под 5 години (3 точки)
В. На работното място има само възрастни (1 точка)

4. Кое от долу изброените най-точно описва санитарните навици на Вашето семейство?
А. Едно основно почистване на година (5 точки)
Б. Основно почистване от време на време, околната среда не е мръсна (3 точки)
В. Често почистване, околната среда е безупречно чиста (1 точка)

5. С какво най-често храните Вашето бебе?
А. Кърма (1 точка)
Б. Адаптирано мляко (3 точки)
В. Храната, която консумираме ние (5 точки)

6. Дезинфекцирате ли приборите преди да храните детето си?
А. Винаги (1 точка)
Б. Често (3 точки)
В. Рядко (5 точки)

7. Случва ли се детето ви да яде с ръце или да взима храна от Вашите ръце или уста?
А. Винаги (5 точки)
Б. Често (3 точки)
В. Рядко (1 точки)

8. Случва ли се Вашето бебе да смучи пръстите пръстите си или да дъвчи играчките си?
А. Винаги (5 точки)
Б. Често (3 точки)
В. Рядко (1 точки)

9. Къде Вашето бебе прекарва най-много време?
А. Вкъщи (1 точка)
Б. В дома на роднини (3 точки)
В. При детегледачка/ ясла/ детска градина (5 точки)

10. На какви обществени места най-често водите детето си?
А. Молове и супермаркети (5 точки)
Б. Навън/ в паркове (3 точки)
В. Не извеждате често детето си (1 точка)

11. Детето Ви ваксинирано ли е срещу ротавирус?
А. Да ( детето Ви автоматично попада в „синята категория” по-долу)
Б. Не (5 точки)

Пресметнете сумата на Вашите точки от всеки въпрос и сравнете с таблицата по-долу. Запомнете, ако сте отговорили с „Да” на въпрос номер 11, тогава Вие автоматично попадате в „Синята категория”.

Изложено ли е детето Ви на риск: Категории, оценяващи риска от инфекция

1. Синя категория (нисък риск от заразяване)
Точки: независимо от броя точки, ако вие сте отговорили „Да” на въпрос номер 11.
Вашето дете е ваксинирано, за да се предпазени от ротавирусна инфекция.

2. Оранжева категория (Вашето бебе може да е изложено на риск от ротавирус)
Точки: ако Вашият резултат е между 10-30 точки

Ротавирусът е силно заразен и почти всички деца под пет годишна възраст са изложени на риск от инфекция. Той лесно може да бъде предаван между деца и възрастни. Ако мислите, че нови дейности като например записване в нова ясла/детска градина, могат да увеличат риска от заразяване на Вашето дете, консултирайте се с Вашия лекар за препоръки за минимизиране на риска от заразяване с ротавирус чрез добра хигиена и попитайте за възможностите за превенция, включително и ваксинация.

3. Червена категория (Вашето бебе е изложено на риск от ротавирусна инфекция)
Точки: ако Вашият резултат е между 31-55 точки

В домът Ви и на други обществени места може да има ротавирус и може да бъде разпространяван чрез заразени играчки, повърхности и дори чрез други деца/възрастни, които идват в дома Ви.  Посъветвайте се с вашия лекар за това, какви стъпки можете да предприемете, за да намалите риска от заразяване на Вашето дете с ротавирус и попитайте за възможностите за превенция, включително и ваксинация.

За какви симптоми трябва да наблюдавам?

Симптомите на заразяване с ротавирус може да варират от леки до тежки и е важно да се консултирате с лекар. Въпреки, че първоначалните симптоми на ротавирусен гастроентерит  са много сходни с тези на „нормална” диария, ако диарията стане много честа и протича с треска и повръщане, Вашето дете може да е заразено с ротавирус.

Симптомите на ротавирус могат да бъдат:

  • Повръщане
  • Диария (може да бъде тежка)
  • Треска
  • Болка
  • Раздразнителност
  • Дехидратация

Симптомите на ротавирус могат да продължат 5-8 дни, като детето може да има до 20 епизода на диария и/или повръщане на ден. Тежката дехидратация, причинена от ротавирус може да бъде фатална, ако не се лекува.

Винаги се свързвайте с Вашия лекар, ако имате опасения за детето си.