Вики е на 3. Поставена ѝ е диагноза аутизъм. Да се каже, че е различна, звучи като клише от холивудски филм, в който Вики ще победи диагнозата с изключителен интелект и борбен характер. Всъщност децата с аутизъм действително са специални. На научен език аутизмът е състояние на неврологичното развитие през целия живот, което засяга начина, по който хората възприемат света около тях и как общуват и се отнасят към другите.

Родители на деца с аутизъм настояват за помощ от държавата

Социалното взаимодействие и социалната комуникация са сред централните области на затруднение за хората с аутизъм. Психологът, който работи с Вики, разбира потребностите на малкото момиче и препоръчва тя да посещава музикотерапия. Насочва родителите на Вики към музикотерапевт, който вече е постигнал резултати с друг техен общ клиент – дете със синдром на Даун. И тогава, както и сега, музиката е инструментът в ръцете на музикотерапевта. Употребяват се техники за музикални преживявания, насочени към взаимоотношенията, които се развиват чрез тях, за да позволят на хората да се свържат с другите, да общуват и да споделят чувствата си. Така биват адресирани някои от най-важните проблеми на хората с аутизъм.

Музикотерапията може да бъде забавна - сесиите протичат като игра, но включването ѝ към грижите за хора с комуникативни разстройства има научни основания - изследвания върху ранното детско развитие, които описват звуковите диалози между майки и бебета с „музикални“ термини. С други думи – музиката е и инструмент за общуване.

Вики, разбира се, не знае какво точно я очаква в музикалната стая. Тя пристъпва плахо към младата жена - грижовен музикотерапевт, който е дипломиран специалист в почти непознатите за България специалности "Клинична музикотерапия" и "Музикална психотерапия". И това не е така лесно, както бихме си помислили. На прага на срещата с аутизма силата на думите сякаш угасва. Терапевтът веднага забелязва, че Вики не прави очен контакт и предизвикателствата тепърва започват... Когато обаче терапевтът подхваща ритъм с джембе и запява нейното и своето име, започва неповторимият танц в тяхното общуване.

Да отглеждаш близнаци с аутизъм - история за борбата, надеждата и доброто

Музикотерапевтът на Вики от малко повече от две години, споделя, че без конкретни и ясни цели, възприети от клиента (в случая родителите на Вики), не може да се говори за музикотерапия. Безспорно, музиката може да е приятна сама по себе си, да отпуска или подпомага за концентрацията, но това все още не е терапия. Затова и родителите на Вики набелязват заедно цели като подпомагане на говора, вниманието, координацията, концентрацията, социалните умения, социалното взаимодействие и др. Освен целите, терапевтът проследява подробно всяка стъпка от терапевтичния процес. Затова и всеки музикотерапевт трябва да работи под надзор от по-опитни колеги в същата област, да задълбочава и продължава обучението си и след хващането на дипломата в ръка, да води протоколи за всяка сесия, да си сътрудничи в екип с другите специалисти, които работят с клиента (социални работници, психолози, психиатри, логопеди и др. медицински специалисти, ако има такива) и търси обратна корективна връзка от самите клиенти.

Предприемачи зарадваха с летни шапки дечицата на Горна Оряховица

В случая с Вики, още през първите шест месеца музикотерапевтът получава обратна връзка от другите специалисти, които работят с детето, че вече разпознава цветове, че е по-спокойна и че вече могат да се сработват с нея. От родителите - че сама разиграва и пее песен, която се използва в музикотерапията…

Отзивите не са изненадващи. Изследване от 2021 г. на независимата неправителствена организация Кохрейн осъществява преглед на доказателствата за ефекта от музикотерапия при деца и възрастни с аутизъм, основано на 26 проучвания с общ брой от 1165 участници, като нито едно от проучванията не е финансирано от организация с комерсиален интерес. Кохрейн постоянно обновява своята база данни с  нови доказателства от систематични ревюта в здравеопазването. Какви са резултатите?

Учените са категорични, че музикотерапията може да увеличи шансовете за цялостно подобрение на хората с аутизъм до края на терапията, може да подобри качеството им на живот и цялостно да облекчи тежестта на симптомите на аутизъм веднага след терапията и по-скоро намалява възможността за възникване на нежелани събития.

Сходни данни в анализ на Кохрейн са установени и през 2006, а по-късно и през 2014 г. Въпреки че музикотерапията се прилага като съпътстваща терапия при хора с аутизъм още от началото на 50-те години на XX век, в някои страни и региони – като Великобритания, Германия, Скандинавия, Канада, Южна Америка, Австралия, Нова Зеландия - този вид терапия отдавна е по-достъпен. Причината е, че там е въведено необходимото специализирано академично и клинично обучение в автентична музикотерапия, а това осигурява адаптиране на интервенцията към специфичните нужди при всеки случай.

За хората с аутизъм е огромно предизвикателство да бъдат част от обществото, да се социализират в група. Музикотерапията подкрепя именно развитието на комуникативните и социалните им умения, като осигурява и невербален и/или предвербален език, чрез който хората с аутизъм могат да усетят способността си за израз без думи в емоционално, спонтанно и ориентирано към взаимоотношенията общуване). В последните години все повече навлизат и фамилно-центрираните подходи, при които родителите или други членове на семейството са включени в музикотерапевтичните сесии.

Йоана, борбено момиче, което се нуждае от помощ

Музиката, но и другите експресивни изкуства, се явяват ко-терапевт в работата на музикотерапевта, което позволява да се прокара мост до клиента, в случая – пациент от аутистичния спектър. Музикотерапията повишава фокуса и вниманието, насърчава комуникацията и опитите за общуване, намалява тревожността, подобрява координацията, подобрява социалните умения, както и способността да се реагира по подходящ начин на емоциите чрез музика.

Голямата победа в случая на Вики е изработеното ясно спазване на граници, повишеният фокус и внимание, общуване, изпяване/изговаряне на думи и песничка, разпознаването на цветове, животни, числа, части от тялото и пр., проявата на самостоятелна инициатива и творчество, подобрената координация и концентрация, мотивацията ѝ за работа. За вече петгодишната Вики шансовете за интеграция и постигане на възможно най-самостоятелен начин на живот в бъдеще се увеличават. Нейният музикотерапевт продължава да работи с всички здравни специалисти и социални работници, които полагат грижи за осигуряване на по-пълноценен живот за Вики.

Писмо от майка, загубила бебето си, преди то да се роди

В България музикотерапия се преподава методично в Музикотерапевтичен институт- София, където се обхващат основните международно признати психотерапевтични школи и музикотерапевтични направления по стандартите, одобрени от Европейската конфедерация по музикотерапия.

Източник: https://www.segabg.com/