Преподавател искал да демонстрира на студентите си една теория.

Той взел буркан с широко гърло и сложил вътре няколко големи камъка. После попитал студентите: „Пълен ли е бурканът?”, а всички в хор отвърнали: „Да!”

Преподавателят взел шепа чакъл и го изсипал в буркана. Дребните камъчета се наместили между големите. Отново попитал студентите: „Пълен ли е?”

Този път някои си замълчали, но мнозинството отговорили утвърдително.

Роди се Никола, плод на силна вяра и искрена молитва - споделяме щастието на Искам Бебе

Тогава преподавателят извадил пясък, изсипал го в буркана и попитал за трети път: „Пълен ли е?”

Сега повечето студенти решили да не отговарят, но останалите отново извикали: „Да!”

Накрая преподавателят донесъл чаша с вода и я изсипал в буркана, а тя попила в пясъка. В този момент преподавателят попитал:

— Какъв беше смисълът на този опит?

Кога бебето започва ясно да разпознава мама

Един от умните му студенти вдигнал ръка и казал:

— Независимо колко цели си поставяте в живота, винаги има място за още една!

— Не — възразил преподавателят. — Смисълът е, че ако не сложите първо големите камъни, после те няма как да влязат вътре. Големите камъни са важните неща в живота ви: семейството, приятелите, личностното ви израстване. Ако изпълните живота си с дребни неща като чакъл, пясък и вода, няма да ви остане време за същественото.

Да се родиш на специална дата 

И така, кои са „големите камъни” във вашия живот?

Хорхе Букай