На 1-ви септември, 2022 година, от Оммм позитивно родителство си поставят за цел да намерят отговорите на много спорни и наболели въпроси и стартират първото национално онлайн проучване върху възпитателните модели сред родителите в България с деца между 0 и 9 години. Резултатите се оказват повече от интересни. 

Те дават нужната яснота и помагат да се сложи край на спекулациите и общия знаменател. Това, което излиза наяве като резултат, ни кара да разберем от какво всъщност се нуждае българския родител и как най-ефективно той и семейството му могат да бъдат подкрепяни. 

Чудите се какъв цвят ще бъдат очите на вашето дете? Научете отговора сега. 

Когато говорим за отглеждане на деца, всеки от нас носи в себе си дълбоко закодирани спомени, които се проявяват като първични реакции, които често ни изненадват. Проучването успява да проследи има ли и какви са връзките с начина, по който ние самите сме били възпитавани преди. 

Резултатите са тук, те разчертават ясни отговори и насоки. Нека ги разгледаме подробно. 

yesАНГАЖИРАНОСТ ПО ПОВОД ДИСЦИПНИНА – СПОДЕЛЕНА ИЛИ НЕ? 

Сред градското население със средно и по-високо образование, където изследването има представителност, близо 75% от анкетираните майки потвърждават, че и двамата родители вземат участие във възпитанието на детето, като при по-малко от 2% само единият родител е поел тази роля.

На национално ниво резултатите са близки с 65% споделено участие във възпитанието и отново под 2% само един от родителите. Което показва по-висока ангажираност и от двамата родителя в отглеждането на децата в страната.

yesКАКЪВ Е БЪЛГАРСКИЯТ РОДИТЕЛ ДНЕС?

Отговорът е Либерален, който не поставя строги граници, но налага корекция на поведението.

Сред градското население цели 54,5% се определят като “по-скоро либерални, които НЕ поставят строги рамки на децата си, НО налагат коректив на поведението им”. На национално ниво процентът е близък до тези данни с резултати от 50,4 %.

Либералните родители, които не поставят строги рамки са близко следвани от “по-скоро строгите родители, които следят дали се спазват правилата, но проявяващи разбиране“ с 47,1% процента на национално ниво и 43.4% сред градското население. 

Жена на 33, с аномалия на сърцето, получи шанс да стане майка

Само 0,4% на национално ниво и 0,6% сред градското население се определят като “строги и контролиращи, които не правят компромиси с правилата”.

Крайно либералните родителите, които не поставят граници на децата си пък са само 1,5% на национално ниво и 0,8% сред градското население. 

А само 1,6% от родителите НЕ вярват в позитивното и осъзнато родителство. 

Ясно в проучаването се открява и следното: Родителят днес осъзнава важността на безусловната любов към децата си, със стоплящите сърцето 94% сред градското население, и близо 95% на национално ниво.

Родителите в България днес осъзнават и важността да насърчават децата си да споделят и им помагат да разберат чувствата си както потвърждават близо 88% от анкетираните на национално и градско ниво.

yesТРЯБВА ЛИ ДЕТЕТО ДА ИМА ПРАВО НА ИЗБОР?

Повечето родители в България насърчават свободно децата си да се изразяват, дори когато има разминаване във вижданията на родителя, а именно 67% на национално ниво.

Почти всеки втори родител (48% на градско ниво и 55% на национално ниво) счита, че има способностите да успокои детето си, когато то е раздразнено, което показва, че справянето с тръшканията и бурните негативни емоции си остава предизвикателство за много голяма част от родителите.

Най-трудното за родителите се оказва валидирането и разбирането на емоциите на децата им. Само близо 35% на градско ниво 39% на национално такова са уверени, че могат да се справят и 56%, че са по-скоро съгласни.

yesПРИЛАГАТ ЛИ СЕ ФИЗИЧЕСКИ НАКАЗАНИЯ ДНЕС? 

46,5% от децата днес са наказвани, спрямо 61,8% в миналото. Повече от половината родители, 53,5%, днес твърдо заявяват, че никога не прилагат физически наказания над децата си, оставяйки един изключително висок процент от родители, които все още го прилагат дори да не е често.

Как Вики, която скоро ще прегръща малкото си братче, изненада мама с трогателен жест

Най-висок процент отбелязват, че това се случва рядко, 38,3%. Но това все така означава, че всяко четвърто дете и днес е наказвано по един или друг начин физически (пляскане, удряне, сграбчване, дърпане на ухо, и др.). 

Изгонването и изолирането на детето като наказание изглежда да е към изчезване, докато физическите наказания, дори и в по-лека форма, все още се срещат твърде често.

yesКАКВО Е ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ДНЕС?

Според наблюденията на родителите децата рядко проявяват агресия към ДРУГ възрастен, като близо 74% на национално ниво и сред градското население отбелязват като никога. Очаквано около половината деца проявяват в един или друг момент агресия към родителя (между 44 на национално ниво и 49% сред градското население). Което е напълно нормална първична реакция в едно малко дете и като последствие удрят/скубят/щипят, когато родителят не им позволява нещо.

На национало ниво само 3,4% от децата проявяват често агресивно поведение към други деца и 2,0% сред градското население. 12,6% го правят понякога, а 31,5% рядко. Оставяйки повече от половината деца на национално ниво, 52,6%, които никога не проявяват агресия към други деца и 48,8% от децата сред градското население.

Отново само 3%  от децата на свой ред пък са ЧЕСТО ЖЕРТВА на агресивно поведение от други деца. Общата сума обаче остава прекалено висока: 65,4 % на национално ниво и 66,3% сред градското население. Този процент е по-нисък в семействата с 3 деца и най-висок при семействата с 1 дете.

Само 8% от децата в България се тръшкат често, а 38% (на национално ниво) и 33% (сред градското население) вече не се тръшкат.

yesТЪРСИ ЛИ СЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМНА СИТУАЦИЯ?

84,8% на национално ниво отговарят с НЕ, а сред градското население процентът е 80,9%.

Oпределeте кръвната група на вашето детето, още преди то да се е родило

Въпреки че близо 47% от родителите в България днес на един или друг етап прилагат, включително и леки-физически, наказания, само 15,2% от всички анкетирани родители на национално ниво са потърсили помощта на професионалист.

yesВ ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Днес имаме по-ясен поглед над методите на възпитание в България сред родители с деца между 0 и 9 години. Българският родител се идентифицира като по-скоро либерален и забелязваме тенденция на намаляване на строгите граници. В същото време, почти всеки един от тях (95%) осъзнава важността и обича децата си безусловно. Има значително подобрение в сравнение с методите, по които те са били възпитавани, щом става дума за емоционалните нужди на децата и разбирането на емоциите им. Въпреки това, много голям процент все още прибягва, дори и рядко, към физически наказания.

Родителите в България днес осъзнават и важността да насърчават децата си да споделят и им помагат да разберат чувствата си, както потвърждават близо 88% от анкетираните на национално и градско ниво.

enlightenedОще подробнни данни от анализа прочетете тук: https://ommmpositiveparenting.com/prouchvane/

Източник и снимка: https://ommmpositiveparenting.com/