Светлата седмица започва след Великден и се нарича така, защото Възкресението на Христос донася просветление за всички. По време на Светлата седмица не се извършват венчавки, тъй като това са празнични дни, посветени на Христовото възкресение и никакви други тържества не са редни.

Избираме ли родителите си преди раждането?

Днес, на Светла или Празна сряда Църквата почита Свети Йоан Богослов, един от любимите ученици на Исус Христос, който пръв повярвал във възкресението му. След възкресението си Господ се явявал много пъти на своите ученици, пръв го познал Йоан.

Според народните традиции на Светла сряда се изпълняват два обичая - Мара Лишанка и Ладино хоро. Те се правят за дъжд, плодородие, предпазване от градушка, магии и лоши болести.

Роди се Самуил, измолен от Бог

Мара Лишанка е обредна кукла - мома или булка със съответното забраждане и накити, което дава названието на целия ритуал. Обредните действия заедно с хороводните песни и танци представят символично грабене на Мара Лишанка от ергените, т.е. грабене на мома за невеста или самата невеста. Целият обичай има ясно изразена женитбена насоченост. Ритуалът Мара Лишанка има и друг смисъл – за предизвикване на плодородие. Народната представа, че Мара Лишанка е обичай за дъжд, за предпазване от градушка и болести. След хората и песните момите и ергените обикалят и напяват нивите. Шествието спира при реката, където потапят обредната кукла във водата - своеобразно жертвоприношение за предизвикване на плодородие.

В Ладино хоро девойките се хващат за ръце и образуват кръг, а две от тях държат кърпа над веригата. На три пъти те разсичат хорото и всяка мома се провира през арката от кърпи. Наоколо другите пеят песен, която е адресирана към последната мома в редицата и на нея предричат за какъв момък ще се омъжи тя.

След дълга битка и много сълзи - роди се бебе, измолено от Бог

Не е случайно, че за всички християни Възкресение Христово е най-великият и най-почитаният от всички християнски празници, донесъл светлината на Спасението и просветлението за всички хора по земята.

Същността на този празник е в обещанието, че човеците отново ще могат да се върнат в рая, откъдето са изгонени. И Светлата седмица е първата от поредица недели, когато тази светла вест трябва да достигне до всички.