В Европа се раждат все по-малко деца. През 2022 г. в ЕС са родени 3,88 милиона бебета, а само 14 години по-рано са родени почти с 1 милион повече, пише Евростат.

Статистическата служба към Европейската комисия публикува своите подробни и актуализирани данни за 2022 г.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

Общият коефициент на раждаемост (TFR) за ЕС е 1,46. Този показател изчислява средния брой деца, родени от една жена през живота ѝ. За да бъде населението в стабилни граници, коефициентът трябва да е 2,1. По-високи стойности значат, че то ще расте, а по-ниски - че ще намалява. В ЕС този показател спада от 2008 година насам.

Къде е България?

През 2022 г. Франция има най-високата обща раждаемост в ЕС (1,79 живородени бебета на жена). Втора е Румъния с коефициент от 1,71. България се нарежда на трето място сред страните с най-малко лош общ коефициент на раждаемостта в Европа - 1,65.

Д-р Чалманов: Нужни са спешни мерки за повишаване на раждаемостта

Това е под нивата необходими за заместване на населението, но е значително по-добре от средното за ЕС. Според статистиката на Евростат, страната ни бележи повишаване на раждаемостта през последните години.

България може да се похвали с по-добри резултати от Гърция, Турция и Сърбия. Държавата ни е предприела множество стъпки, за да се справи с тревожно ниския коефициент на раждаемост.

В края на 90-те той достига най-ниската си точка от 1,09. От края на 20-и век у нас се наблюдава плавно покачване, чийто пик е през 2009 година с общ коефициент на раждаемостта от 1,66. Резултатът за 2022 година е един от най-добрите от началото на прехода (за 1989 г. той е 1,92, за 1990 г. - 1,82, а за 1991 г. - 1,66).

Най-ниските нива в ЕС са наблюдавани в Малта - 1,08 раждания на жена, Испания (1,16) и Италия (1,24).

Раждаемостта е притеснително ниска още в Гърция, Полша и Финландия.

Забавни кадри на новородени, които ще ви усмихнат

В световен мащаб много от развитите икономически страни се сблъскват с катастрофално ниски нива на раждаемост. В Южна Корея коефициентът за 2022 година е 0.78, в Китай - 1.08, а в Япония е 1.26. Това предполага демографски срив до края на този век.

Източник: https://lupa.bg/