90% от децата имат ортодонтски проблеми. Методите за лечение са различни - брекети, алайнери, шини.

"Основният проблем в денталната медицина е осигуряване на денталното здраве на децата и възрастните. Лошото при ортодонтските проблеми е, че са предпоставка за влошаване на оралната хигиена, което води до развитие на парадонтит и загуба на зъби. Децата са приоритетна група за нас и трябва на тях да се обръща по-сериозно внимание", коментира проф. Бойко Бонев от Факултета по дентална медицина за Bulgaria ON AIR.

Грижа за зъбите през 9-те месеца

Запитан дали българите имат здравна култура, гостът в "България сутрин" отговори: Част от населението - да, огромна част - не бих казал.

"Голяма част от родителите подхождат така: "Това е временен зъб, защо да го лекувам?" - което е предпоставка за задълбочаване на останалите проблеми. Трябва да се работи за повишаване на здравната култура на населението. Около 40% от хората в България годишно посещават зъболекар. 60% не го правят. Този процент е по-висок при децата. При децата ежегодният преглед при зъболекар е задължителен", подчерта проф. Бонев.

Той е на мнение, че в детските градини трябва да искат от родителите документ от преглед при зъболекар.

"Има голям интерес от младите хора към нашата професия. Нашите студенти имат голямо желание. Подготовката по профилактика при нас е на много високо ниво. Голяма част от завършващите лекари заминават в чужбина. Всички зъболекари се реализират невероятно в България, в нашата специалност няма безработица. Лечението в България е над средноевропейско ниво", категоричен бе проф. Бонев.

Грижа за зъбите на децата

Той отново изтъкна, че профилактиката е в основата на предпазването на зъбите. Много важно е храненето при бременните жени, когато е началото на минерализацията на зъбите, обърна внимание проф. Бонев.

Източник: https://www.plovdiv24.bg/