Детският неотложен кабинет, който функционира в ДКЦ „Софиямед“-Люлин става денонощен и вече функционира 24 часа, 7 дни в седмица.

В него се осигурява консултативна помощ при всички неотложни състояния, свързани с детските болести от висококвалифицирани специалисти- педиатри, работещи и в Детско отделение на университетска болница „Софиямед“.

„Надяваме се чрез удължаването на работното време на специализирания кабинет да бъдем в помощ на родителите, особено в настоящия есенно-зимен сезон когато респираторните вирусни заболявания са много чести при децата и несъмнено предизвикват тревога у родителите. В сградата, където се намира специализирания кабинет, е ситуирано и Детско отделение на УМБАЛ „Софиямед“. При нужда от болнично лечение то може да започне своевременно, така че родителите могат да разчитат отново на нас“, коментира екипа на „Софиямед“.

Избран е теренът за изграждане на детска болница

Кабинетът може да бъде полезен на родителите и когато по една или друга причина не могат да консултират детето си при наблюдаващия педиатър. Към звеното функционира манипулационна, където при необходимост могат да се приложат медикаменти – мускулно или венозно, както и да се провеждат инхалации.

„Благодарение на опита и медицинската експертиза на педиатрите, работещи в кабинета, ще осигурим на родителите висококвалифиирана помощ по различни направления в областта на педиатрията“, добавят от „Софиямед“.

В Кабинета се осъществява консултативна помощ при неотложни състояния на пациенти от 0 до 18 годишна възраст.

enlightenedПовече информация на тел. 02 465 0003