Община Пловдив напомня за безплатните скринингови изследвания в „Диагностично-консултативен център І – Пловдив”, пл. „Понеделник пазара” № 5, които ще обхванат 80 мъже и 78 жени.

КАЛКУЛАТОР ЗА ОВУЛАЦИЯТА

,,Уважаеми съграждани,

От името на Постоянната комисия по Зравеопазване и Социални дейности към Общински съвет -Пловдив  се радвам да ви уведомя, че  за втора, поредна година жители на град Пловдив, до 35-годишна възраст, могат да се включат в безплатната здравна кампания за изследване и превенция на репродуктивни нарушения.

В България над 245 000 двойки  лекуват заболявания, свързани със затруднения при зачеването на дете. Пловдив също има своите жители с такива проблеми.

Вярвам, че  когато един здравен проблем се открие навреме, особено при профилктичен преглед, той и последствията от него могат много по-удачно да бъдат лекувани и преодолявани.

Не пропускайте тази възможност!‘‘

С уважение,

д-р В.Христамян

Председател на ПКЗСД

Безплатните  изследвания ще бъдат провеждани в  ДКЦ І – Пловдив”, пл. „Понеделник пазара” № 5., в кабинет № 69 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. Конфиденциалността е напълно гарантирана. Телефон за връзка: 032 656 433 Нужно е само да се запишете.

Пакетът от процедури включва:

– за жени – преглед при специалист акушер-гинеколог с вземане на цитонамазка и изследване на Антимюлеров хормон;

– за мъже – преглед при специалист уролог за наличие на варикоцеле, изследване на спермограма по критериите на СЗО и виталност на сперматозоидите.

Условия за мъжете и жените:

– да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пловдив;

– да нямат задължения към Община Пловдив по отношение на местни данъци и такси;

– да нямат прекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на заявлението за участие в скрининговото изследване;

– да са пълнолетни – във възрастовата граница до 35 години;

– да не са поставени под запрещение към момента на провеждане на скрининговото изследване;

– да не са включени в процедура за лечение на стерилитет