От 2013 година до днес 35 бебета са родени с помощта на общинския фонд за асистирана репродукция в Кюстендил. Това съобщават от действащата Комисия по организиране на дейността и разпределяне на средствата от Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица живеещи на семейни начала на територията на община Кюстендил.

КАЛКУЛАТОР ЗА КРЪВНА ГРУПА 

За периода от 2013 година до 2023 година са одобрени за подпомагане 109 семейства. Изплатени са 97 процедури, стойността им е 268 494 лева.

Само през 2023 година са одобрени 7 семейства. Изплатените суми са 7, а стойността им – 21 000 лева. В резултат на подпомагането са се родили 5 бебета.

По правилник на едно одобрено семейство или двойка се отпускат до 3 000 лева от общинския бюджет.

Доц. д-р Румен Бостанджиев: Няма универсална рецепта за семейно щастие

При какви условия се отпускат средствата?

  • лицата да са пълнолетни;
  • да притежават постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кюстендил през последните три години;
  • да нямат данъчни задължения към Община Кюстендил и държавата;
  • да са здравно осигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението;
  • да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер;
  • всеки от кандидатите да е завършил минимум средно образование.

Източник: https://www.focus-news.net/