Размерът на еднократната помощ при раждане на дете се увеличава. Това показват разчетите в проектобюджета за 2024 година. За първо дете семействата ще получават 375 лева, за второ 900 лева, за трето 450 лева, а за всяко следващо по 300 лева. 

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

През 2024 година повече семейства ще получават месечни помощи за деца. В  проектобюджета е записано, че се увеличава прагът на средномесечния доход - от 510 лева на 710 лева.

Семейства, с доходи в диапазона между 710 и 810 лева, ще получават 80% от помощта. 

ОВУЛАЦИОНЕН КАЛКУЛАТОР 

Месечните добавки за семействата с едно, две или три деца се запазват - 50 лева за едно дете, 110 за две и 165 лева за семейства с три деца. За семейства с четири деца помощта е 175 лева, като за всяко следващо дете се увеличава с 20 лева.

Източник: https://www.plovdiv24.bg/