Болница „Надежда“ става клинична база за обучение на студенти по медицина и „Здравни грижи“ и лекари в 11 различни медицински специалности

Д-р Чапанова: Жени над 35 години трябва да потърсят помощ след 6 месеца неуспешни опити за бременност

От 23.10.2023 г. болница „Надежда“ вече е акредитирана да извършва дейности по:

клинично обучение на студенти по медицина; клинично обучение на студенти по „Здравни грижи“ в специалностите -  „медицинска сестра“, „акушерка“, „медицински лаборант“ и „рентгенов лаборант; следдипломно обучение на лекари в 11 различни медицински специалности - „Акушерство и гинекология“, „Неонатология“, Клинична лаборатория“, „Клинична вирусология“, „Клинична микробиология“, „Образна диагностика“, „Обща и клинична патология“, „Хирургия“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Медицинска онкология“ и „Медицинска генетика“; следдипломно обучение на специалисти по „Здравни грижи“: медицински сестри и акушерки по специалност „Анестезиология и интензивни грижи“; медицински сестри и акушерки по специалност „Консултант по проблемите на майчинството и развитието на новороденото“; медицински сестри и акушерки по специалност „Операционна и превързочна техника“; медицински сестри и фелдшери по специалност „Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания.

Певицата Преслава Мръвкова: 6 месеца след първото ни момиче решихме да опитаме за второ дете

Като база за клинично обучение към момента МБАЛ „Надежда“ има сключени договори с Медицински университет – София, Медицински университет – Варна, Медицински университет – Плевен, Тракийски университет – Стара Загора и и Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) за медицински и немедицински специалности.

Източник: МБАЛ Надежда