Центърът за ранна интервенция и рехабилитация към Дома за медико-социални грижи за деца – Варна (ДМСГД – Варна), възстановява работата си с деца с логопедични проблеми. Терапиите са безплатни, а записването за преглед и консултация е на телефонен номер 0887 500 411.

Предстояща среща на живо - Захранване на бебето. Съветите на педиатъра

Галина Добролевска, Нели Могорова и Невия Попова са логопедите в рехабилитационния център. Всички те са висококвалифицирани, с богат опит както с деца в норма, така със специални потребности. Работят с бебета в кърмаческа възраст с цел проследяване хранителните механизми на детето като кърмене, сучене, гълтане и преминаване към хранене с лъжичка.

Чудо! Здрави и естествено заченати четиризнаци се родиха в Любляна

Целта е впоследствие да се постигне правилен говор. Специалистите проследяват нервно-психичното развитие на кърмачето от 0 до 12-месечна възраст, както и на децата от 12-месечна до 3-годишна възраст. Паралелно с това се провежда и когнитивна терапия. За децата след 4-годишна възраст се въвежда и ограмотителен период.

Каква козметика да изберем за бебето и малкото дете?

Галина Добролевска е и довереният логопед за Варна на Асоциацията на пациентите с лицеви аномалии. Тя работи с децата с вродени цепнатини на устните и небцето.