Д-р Иван Сигридов акушер-гинеколог, в момента е специалист по фетална морфология и проследяване на рискови бременности, не възприема това, което прави като професия, а като призвание, търсене, пробуждане, осъзнаване. Той чете много и най-различна литература, учи се от природата, от астрономичните закони, от гравитацията, от фило- софията, както и от своите деца – Иво и Ева. Неотдавна в София се появи и неговият „оазис на здравето“ – Медицински център „Д-р Сигридов“, следващ философията, че когато добрите лекари и съвременните технологии се съюзят, грижата за пациента е на изключително ниво. Д-р Сигридов завършва магистратура по медицина през 2001 г. в Медицински университет, София, а през 2008 г. придобива специалност акушерство и гинекология в Катедра АГ към Медицински университет. Успехът му се дължи главно на факта, че не спира да трупа знания и допълнителни квалификации, както и да участва в световни здравни форуми и конгреси.

ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „Д-Р СИГРИДОВ“ – СЪЗДАДЕН ОТ ЛЮБОВ КЪМ ЖИВОТА...

Медицинският център „Д-р Сигридов“ е отражение на всичко това, в което вярвам и което натрупах като познание и опит през годините. А то е вдъхновено от най-щедрия учител на всички времена – природата, от която продължавам да черпя с пълни шепи знание, артистичност и неочаквани за традиционната медицина решения в настоящата ми работа. Съвсем естествено това бе и един от основните принципи, по които съм избирал сподвижниците си в тази отговорна и важна, всъщност все по-важна във времената, в които живеем, мисия – мисията за живот и животът като мисия. XXI век подложи на изпитание не само качествата на лекарите като професионалисти, но и техния морал. Т.нар. визионери, за които се говори от столетия – като се започне от Хипократ, Чарлз Дарвин, премине се през Джон Кенеди и Малкълм Екс, и се концентрираме върху настоящите знакови фигури, свързани с осъзнаването ни като човешки същества, говорят и напомнят колко безмерно важно е професионализмът да живее в хармония с морала. Ставаме все по-често свидетели на примери за малоформация на този баланс, а загубването на мярката, за която говори най-добрият лекар на Античността – Хипократ, се отразява в много деформации днес – на обществото, на хората, на еволюцията на живота и в частност върху това, с което се занимавам аз – раждането на здрави деца, както и дългия път на семействата в тази посока. Нека напомня за една хубава мисъл на Хипократ – „Когато мярката стане цел, тя престава да бъде добра мярка!“. Така че, в центъра съм поканил и работя с хора, с които споделяме този баланс – на професиона- лизъм и морал – доктор Александър Калчев, гинеколог, доктор Мария Бояджиева – ендокринолог, доц. доктор Лалка Стефанова Рангелова, хранене и диетика, доктор Мария Николова, хранене и диетика и доктор Даниел Димитров, специалист по изследване на чревната флора. Заедно с този ценен човешки капитал сме инвестирали и в последен клас иновативно и високотехнологично медицинско оборудване, като някои от апаратите са единствени по рода си в България.

Визионерството в професионален аспект...

Много хубава връзка правим с предишния въпрос и отговор – визионер, защото еволюцията на тази дума, зад която всъщност се крие много дълъг път, лично и професионално осъзнаване и правилна посока с правилните хора, определя смисъла и дълбочината на времето, в което живеем. През последната година и половина станахме свидетели на сериозни трансформации в различни сег- менти от живота, които всъщност произлязоха от самата му същина – гениалния микрокосмос – клетката. Тя и нейните безкрайни способности не спират да ме удивляват и са в центъра на много от моите професионални търсения и бъдещи проекти. И за да отговаря на въпроса ви, макар че хората, които ме познават със сигурност ще се досетят за отговора, сверявам си часовника с много четене, но не само на традиционната медицинска литература, а с всичко, което се случва около нас – най-вече от природата, както споменах по-горе. Чета много научна литература, свързана с астрономията, завещаните текстове на древните мъдреци в областта на философията, медицината, себепознаването. Трябва да призная, че все по-често откривам отговорите на моите въпроси в детайлното вглеждане във всичко, което ни заобикаля.

Кое е най-голямото предизвикателство, пред което сте се изправяли до момента?

Ако ми бяхте задали този въпрос преди три- четири години, отговорът щеше да бъде – опитът да променя генетичния материал на зародиша, така че да избегна изцяло проявлението на детския аутизъм в ранна детска възраст. Това беше ядрото, около което започна да гравитира другото ми сериозно предизвикателство, за което споменах в началото – създаването на група от съмишленици, с които вървим в една посока – професионалисти и хора с висок морал, за които човешкият живот е най-голямата ценност. Някои биха го нарекли хуманизъм, други идеализъм, а трети – мисия невъзможна, като изхождат от всички лоши и по-лоши примери на работещи или неработещи модели в обществото, в частност и в сферата на медицината, но аз и хората, с които работя, вярваме, че излизането от тесните рамки на битието отваря безграничен коридор на съзнанието. Именно там истинският професионалист може да открие отговори на много въпроси. И да бъде провокиран отново и отново, защото процесът е безкраен. Така че, когато говорим за предизвикателство, това е създаването на една група от съмишленици, с които да вървим напред. А щом се появи предизвикателство в лекарската ми практика, аз ровя, чета, гледам, търся отговорите и ги намирам.

Възможна ли е превенцията на вътреутробните заболявания?

Както вече споменах нееднократно, защото е особено важно – всеки случай е различен, и към него подхождам с особено старателно изучаване на всеки детайл от изследванията, които назначавам. Затова и във фейсбук групата, в която си общуват моите пациентки, основно правило е да не се назначават диагнози на база личен опит, който „уж“ се припокрива със споделения, и да не се дават съвети. При всеки първичен преглед, независимо от естеството на проблема, назначавам кръвни и генетични тестове, които дават базата. Оттам нататък започва динамич- ният процес по откриването на липси на основни вещества и елементи, които са жизненоважни за протичането на едни нормални 9 месеца при жена с т.нар „проблемна бременност“. Защото всички мои пациентки са жени с проблемна бременност, такива, за които през дълъг период от време е било невъзможно да заченат или пък са имали дълга поредица от спонтанни аборти. Когато пациентите дойдат в кабинета с някакъв проблем, преди пусках традиционните кръвни изследвания, за да се ориентирам в обстановката и същината на проблема. Сега правя генетичен профил, защото качих всичките си знания и опит на едно друго ниво. Опитвам, преведено на езика на лаиците, да манипулирам гена, така че да управлявам – грубо казано, поведението му.

Проследяване на бременността след спонтанни аборти – по-различно ли преминава?
Да, с тези дами се виждаме много по-често! Споменах по-горе за динамичността на процесите, свързани с клетките, с ембриона, с „комуникацията“ между плода и майката. Представете си, че сте част от една джаз формация. В основата на джаза е импровизацията и способността на всеки участник в джем сешъна да се включи с адекватна музикална партитура там, където базата е импровизацията. Само наистина добрите музиканти могат да направят толкова добра импровизация, че тя хем да изглежда като замислена току-що, хем зад нея да се крият и усещат годините, натрупаният опит, познанията и може би дозата дързост – да предизвикваш нотите не е шега работа, макар понякога именно шегата да е най-добрият език, на който това да се случи.

БРЕМЕННОСТ НА 40+

В досегашния си професионален път работя активно върху системите, които обслужват ДНК-то, а другото важно нещо са антиоксидантните системи, които имат пряка зависимост със старенеето и натрупването на свободни радикали. Ще се изненадате, че хората започват да стареят още вътреутробно, защото теломерите (окончанията на хромозомите) започват да се скъсяват вътреутробно. И тук въпросът, свързан с яйцеклетките, си има една база – как стареят хромозомите, как се скъсяват теломерите? Скъсяването на теломерите означава стареене и е пряко свързано с продължителността на живота. Същите тези теломери, краищата на хромозомите, могат и да се издължат. Нека да изясня нещо важно – продължителността на живота – не се раждаш с нея – тя е динамична. Както казах по-горе, процесът на стареене започва вътреутробно и една част от моята работа е да „изтривам процесите на стареене“ още вътреутробно. Яйцеклетката има епигенетика, т.е. това, което съдържа, не е статично. Втората причина за стареене е натрупването на радикали, а третата – затлачването с токсини. Нека направя едно уточнение – радикалите са важна част от метаболитния процес, те не са токсини, затова в този случай говоря за натрупване, а при токсините – за затлачване. Яйцеклетката, бидейки част от тялото на жената, е в пряка зависимост от гореспоменатите процеси. Освен това, нека не забравяме, че това е най-голямата клетка от човешкото тяло, от която се структурират всичките ни органи. Ние всъщност сме яйцеклетките на нашите майки. От какво е изградена яйцеклетката? Органели и митохондрии, които аз наричам „енергийните магистрали“, които дават най-често бъгове в системата при процеса на стареене. До голяма степен анти-ейдж терапиите залагат именно на възстановяването на митохондриите. Най-често напоследък забелязвам как яйцеклетката си бъгва енергийната линия.

Неконтролираният прием на витамини – опасен ли е?
По-скоро е безсмислен, когато се прави на собствена глава или без консултация с лекар, защото процесите в организма, свързани с метаболитната система, не са толкова просто нещо. Например в хода на работата ми, открих три гена, които управляват метаболизма на витами- ните от група Б, но в различни вериги, не в една. Пиенето на витамини от тази група, произвежда междинен метаболит, но оттам нататък трябва да се мисли и да се открие схема, която да го придвижи натам, където е нужен. А затова трябва лекарска концепция и стратегия за овладяването на една или друга липса в организма. Та, в този смисъл, пиенето на добавки – просто „ей така“, няма никакъв смисъл. Защо? Това са паралелни системи, които вървят като скачени съдове и когато една си свърши работата, стартира другата. И когато една от тях не си е свършила работата, а ти вече пиеш добавка за следващата, означава, че процесът не е започнал, така че дори и с тази добавка ти няма как да го завършиш. Какво са добавките – добавяш нещо, което в твоите хиляди метаболитни вериги липсва. А това „нещо“ за всеки е строго индивидуално, така че не може да има обща тенденция – когато липсва „това“, да включим „онова“. Превенцията на аутизма беше предизвикателство за мен преди няколко години, когато започнах да мисля, да търся отговорите, да работя и чета активно в тази посока, и ето, че резултатът не закъсня – вече имам много ясна идея защо се случва. Интересното с аутизма е, че разширява полето от данни, проектът върви и напредва все повече. За мен най-ценното е, че откакто се занимавам с това и „занулявам“ този процес, нито една пациентка не ме е потърсила, за да каже, че той се е появил отново. Истината е, че ковид внесе промени и тук, и сега работя и върху това – проявлението на вируса в тази посока. Така че, работата ми върху този проект, продължава да се ъпдейтва.

СТАТИСТИКА НА СПАСЕНИТЕ БЕБЕТА - ЧИСЛА И ЛИЦА

Какво е статистиката? Числа. Мен ме интере- суват историите, хората, казусите и когато от един сложен и забъркан случай на бял свят се появява здраво дете – това е всичко. Зад това се крие дълъг процес на фиксиране и решаване на проблема, разбира се, с помощта на майката. И в този аспект – доверието на пациента към лекаря е много важно. В медицински център „Сигридов“ се записват пациентки, които ми вярват и с които заедно достигаме до финала, който всъщност е стартовата линия за техните деца.

Ти си това, което ядеш

Не е тайна, че когато човек стъпи на рамене на гиганти, вижда по-далеч. Директната връзка между храната и качеството на живот, което пък се отразява навсякъде, включително и в детеродната способност на жената, не е нещо, за което се говори отсега. Това е причината в екипа ми да има няколко специалисти по хранене и диетика, с които работим заедно, за да попълним липсите или ниските нива на някои от най-важните по време на бременността хранителни вещества, какъвто е витамин Д например. Почти нямам случай в практиката си, в който да не попадам на дефицит на витамин Д, но във времето успяваме да го овладеем и да наваксаме с показател, който съобразявам конкретно с всеки случай. Затова не съм почитател на онлайн консултациите, които си дават бъдещи и настоящи майки за нивата на витамин Д или друга хранителна съставка в организма, защото всеки случай е уникален и няма допирни точки с другия. Следя пациентите си детайлно и обмислям терапия, хранителен режим и намеса в балансирането на нивата на храни- телните съставки, които ме интересуват. Това се случва спрямо предисторията, историята и казуса, който решавам. Опитвам се и успявам да накарам гена да произвежда липсващата добавка, а не да я вкарвам отвън. В една част от случаите с моите бременни пациентки важните липсващи вещества се разграждат в стомаха и дори с пиенето на дадената добавка, ефектът е нулев.

Коя е най-голямата Ви мечта в професионален план?

Мисията Живот да стане морална посока, както и животът като мисия да се изпълни със също- то съдържание – професионализъм и морал. Златната комбинация или златната среда, за да се върна на думите на Хипократ. Гледам философски на мечтите си, а то няма как и да бъде другояче, с бясното развитие на света в технологичен аспект. Преди двадесет години никой не предполагаше, че ще си говорим за пътнически полети до луната, камо ли за това, че местата са вече разпродадени. Естествено заложеният в хомо сапиенса стремеж да завладява се появява активно и тук, но никой не си задава въпроса „Под каква форма ще стъпи човекът там?“. Многобройните ми търсения в тази посока ме доведоха до следния отговор – човекът, като такъв, може да съществува само и единствено на планетата Земя. Дори само поради това трябва да я цени сякаш е зеницата на окото, да бъде отговорен, осъзнат и да е наясно, че съжителството в социум предполага еволюция на морала и ценностите.

Тежките истории, сълзите на пациентите и силата да продължиш – как успявате?

Усещането, че в тази необяснима материя, която се опитват да дефинират философи, учени, артисти, писатели, кинематографисти, лекари, се губим и откриваме всички. Ще ми позволите да дам отговор на този въпрос с два от любимите си цитата на Стивън Хокинг. „Първо, е много важно да запомните да гледате в звездите, а не в краката си. Второ, никога, никога не преставайте да работите. Работата дава смисъл и цел, а без тях животът е празен. Трето, ако сте късметлии и сте срещнали истинската любов, помнете, че тя или той е до вас и никога не се разделяйте!“. Вдъхновяващо е, че човекът, който се опита да разгадае произхода на света с теорията на големия Взрив, очерта какво е времето и пространството и доказа безграничността на Вселената, въпреки че има краен размер във времето и пространството, звучи като съвременен поет в цитата по-горе. Ще завърша с още един цитат от него: „Ние сме просто една по-развита порода от маймуни, които обитават една малка планета на една относително среден род звезда. Но, ние можем да разбираме Вселената и това ни прави много специални!“.