Д-р Борис Стоилов   е акушер-гинеколог, специализирал фетална медицина във Великобритания, под ръководството на създателя на тази специалност – проф. Кипрос Николаидис. Той е управител на Център по Майчино-Фетална Медицина в Пловдив, както и препо- давател в Медицински Университет-Пловдив. Бременността е може би e най-важният период за жената, изпълнен с много вълнения и трепети.

ЗАЩО СА ВАЖНИ ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА

За да протече спокойно обаче, е нужно да се направят определени изследвания при специалист по фетална медицина, като всяко едно от тях има кон- кретни цели. За рутинни приемаме прегледите в 11—14 г.с., 19—23 г.с. и 36 г.с. Всички тези прегледи трябва да се извършват на всяка една бременна жена, за да се проследи нормалното развитие на бременността, плода, плацента, околоплодна течност и кръвотока (Doppler study). Най-важен е прегледа в първи триместър – между 11—14 г.с. В този период на бременността всички органи и системи на плода са образувани и по-нататък следва тяхното узряване. Нужно е да отбележа, че до този срок рискът от спонтанен аборт е бил 15%, а след 12 г.с. е едва 2—3%. Това трябва да е момент на облекчение за вас, бъдещи майки. Преди консултацията всеки лекар „снема“ подробна анамнеза (разпитва) пациентката. Ако до този момент не сте имали друг преглед, в което се съмнявам (във Великобритания това е в повечето случай първият преглед), сега е времето да определим дали бременността е едноплодна, двуплодна, триплодна и т.н. След установяване на броя на плодовете и сърдечната дейност следва определяне на мястото на плацентата, субективна оценка на околоплодната течност. В този срок от бременността е установено, че е най-точният момент за определяне на термина. Специалисът по фетална медицина ще измери плода и според неговите размери ще прецени колко е напреднала бременността. След като ви даде новия термин, оттук до края на 9-те месеца, той ще бъде ориентир и няма да се променя по никакъв повод. Сред основните цели на прегледа в първия триместър е скрининг за най-честите хромозомни аномалии – синдром на Даун, Патау и Едуардс. Извършва се комбиниран скрининг и се изчислява рискът за всяка една от тези аномалии чрез възрастта на жената, биохимични параметри от кръвното изследване и ултразвукови маркери и параметри. Изследванията, особено комбинираният скрининг и cff DNA, са неинвазивни процедури, свързани само с вземане на венозна кръв от бременната жена. Тези методи не носят риск нито за вас, нито за вашето бебе.

Друга важна цел на прегледа в 11—14 г.с. е проследяване на анатомията на плода в ранните срокове на бременността и откриване на отклонения. Да, дори и в този ранен срок е възможно откриване на множество отклонения.

КОИ БИЛКИ КРИЯТ ОПАСНОСТ ЗА БЪДЕЩИТЕ МАЙКИ

Тук е моментът да спомена и високото кръвно налягане при бременните, т.нар. прееклампсия, за която правим скрининг в този първи преглед. Скринингът открива до 90% от жените, които ще развият нежеланото усложнение. Още по-важно е, че ние може да предотвратим до 89% на случаите на прееклампсия. Горд съм от факта, че и аз участвах в тези мащабни проучвания в Kings Collage, Лондон, които доведоха до съществен пробив в пренаталните грижи и майчиното здравеопазване.

NjТова изследване се извършва на всяка пациентка, заедно със скрининг за синдром на Даун и ранната фетална морфология. То включва подробно събиране на данни за медицинското досие, вземане и анализиране на кръвна проба (в рамките на деня), измерване на кръвното налягане няколко пъти и подробен ехографски преглед. Нашите пациенти получават резултата си в рамките на 2 часа от вземането на кръвната проба, което е голямо удобство за тях.

КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО ДЕТЕТО Е БОЛНО

Третият преглед е този след 28-а г.с., когато проследяваме растежа на плода. Целта е да проследим в динамика как расте бебето, последователността на растежа на отделните показатели и съотношението между тях. Измерваме наличието на околоплодната течност, кръвотока от майката към плацентата, от плацентата към плода и кръвотока на плода. Наблюда- ваме за дихателни движения, движенията на тялото и крайниците на вашето бебче. Всичко това ни показва жизнеспособността на плода, откриване на ранни признаци на страдание на плода от различно естество и възможността за изготвяне на план за последващи действия. Разбира се, в този срок ние правим биометрични измервания на бебето, за да проследим неговия растеж и дали има отклонения от нормата.
Това са три изследвания, които, направени професионално и коректно, могат да спестят много главоболия на бъдещите родители и медицинския персонал. Те ни дават ,,поглед отвътре'', който преди развитието на специалността ,,Фетална медицина’’ бе невъзможен.