Д-р Георгиев, анестезиолог в АГ „Селена”, подробно ни описа начините за туширане на болката по време на раждане. Тази тема провокира много въпроси, а понякога дори буди страх. В следващите редове ще се запознаете с важни подробности, свързани с нея.
 
Без упойка – кога е възможно и кога не?
Всяка жена има право да избере как да роди. Някои от бъдещите майки са силно мотивирани към раждане без обезболяване, а при други такова не може да бъде приложено поради медицински индикации (фебрилни състояния, прием на определени медикаменти, анатомични особености на гръбначния стълб и др.).
 
Кога се налага обезболяване?
Когато раждането протича по-трудно и по-бавно, се налага обезболяване. Чрез използване на различни техники за аналгезия се постига дилатация на маточната шийка и отпускане на родовите пътища. Родовият процес протича по-бързо.
 
Видове упойки – поглед отблизо
Пудендален блок
Намира приложение през втория период на раждането за отстраняване на соматичната болка, дължаща се на разтягането при изгонването на плода. Около пудендалния нерв се инжектира анестетик. Освен обезболяващ ефект пудендалният блок има и релаксиращо тазовото дъно и перинеума действие.
 
Епидурална упойка
Епидуралното обезболяване е световен стандарт за обезболяване на нормалното раждане. С най-голяма ефективност е епидуралната аналгезия с катетър.
Епидуралният катетър се поставя и обезболяването на раждането започва при разширение на маточната шийка най-малко 4 см и при наличие на регулярни и силниматочни контракции. Обезболяването потиска болките, но се запазват усещанията за контракции. Родилката е в пълно съзнание. Постига се добра релаксация на меките родови пътища и раждането става по-бързо.
Предимството на епидуралната анестезия с катетър е, че той може да остане достатъчно дълго време. Това дава възможност за следродилно обезболяване. Чрез контролиране количеството и концентрацията на медикаментите се осигурява комфорт на родилката.
Проблеми в кръвосъсирването, състояние на обезводняване, инфекции и обриви в областта на поставянето са противопоказания за прилагане на тази аналгезия.
Епидуралното обезболяване може да създаде известен дискомфорт у жената, като спадане на кръвното налягане, болезненост, където е поставена иглата, поява на главоболие и др. За да се избегнат, се предприема предварителнo вливане на венозни разтвори.


Спинална упойка
Спиналното обезболяване е световен стандарт за обезболяване на оперативното родоразрешение. Еднократно се въвежда локален анестетик. Родилката е в съзнание, но долната половина от тялото й става безчувствена. Раздвижването и възстановяването са по-бързи.Спиналната упойка се използва и за обезболяване на напреднало нормално раждане, когато няма възможност и време да бъде извършено епидурално катетеризиране. Ефектът е по-бърз, но ограничен във времето.
Най-честите усложнения са падане на кръвното налягане и постпункционно главоболие, което налага предварително вливане на водно-солеви разтвори.
 
Комбинирана спинално-епидурална упойка
Техниката на изпълнение е комбинация от двата метода. Съчетават се бързият ефект на спиналната и възможността за продължително обезболяване на епидуралната аналгезия.

 
Анестетици
Епидуралните лекарства са от групата на локалните анестетици. Такива са лидокаин, ропивакаин, бупивакаин и др. Комбинират се с опиати – морфин, фентанил, с цел потенциране ефекта на локалните анестетици.
 
Пълна упойка
Обща анестезия се прилага при оперативно раждане и наличие на противопоказания за извършване на спинална или епидурална анестезия или при спешен случай. Медикаментите за обща анестезия се прилагат по венозен или инхалационен път. За определен период от време пациентката е в безсъзнание.
 
Какви опасности крие поставянето на упойка за майката и за бебето?
Има известен риск при всички анестезии, но когато се прилагат от опитни специалисти и се спазват стандартите по анестезиология и реанимация, оперативните и следоперативните усложненията са сведени до минимум.
Преди всяка анестезия задължително се провежда консултация с анестезиолог. По негова преценка се назначават допълнителни изследвания и тест за алергии към медикаменти.
 
Коя е най-предпочитаната упойка сред жените, базирайки се на впечатления от личната Ви практика?
В СБАЛАГ „Селена” най-често използваната при нормално раждане е епидуралната аналгезия, при оперативно раждане е спиналната. Само при малка част от раждащите по оперативен път се прилага обща анестезия, най-често по медицински показания. Регионалните техники са най-безопасни и най-бързо приложими.
 
Нефармакологични методи на анестезия – кои са те и прилагат ли се в България?
Нефармакологични методи за успокояване на болката са акупунктурата, рефлексотерапията, електроаналгезията, хидротерапията, ароматерапията и др., но те се прилагат изключително рядко.