Ръцете на бебето са истинско чудо. В началото изглеждат непохватни, но постепенно стават все по-сръчни, успяват да отвиват винтчета, да издигат кули, да скриват факирски ключа от колата на татко… През какви етапи се постига сръчността и как можете да помогнете на малкия майстор?

Първични умения

През първите седмици ръцете на бебето най-често са свити в юмручета, които се разтварят за кратко. Ако докоснете дланта на новороденото, то веднага ще сграбчи пръста ви. Действа рефлекс, който повелява да се държи здраво пръста на татко, носа на мама или косата на леля. Изненадваща е силата на малките пръстчета, които могат дори за кратко да издържат тежестта на собственото тяло. Това се дължи на наследството от предците, когато, да се държиш здраво, е било жизненоважно, за да оцелееш.

След около два месеца този рефлекс изчезва. Това също има своя смисъл – майсторът знае какво прави и контролира работата си. Ако пръстите действат рефлекторно, по-скоро ще пречат на работата.

Как да помагате. Докато съществува рефлексът на хващане, бебето не може да пусне предмета, който е хванало. Погладете отгоре ръката му по посока на пръстите, за да може тя да се отвори.

Шестмесечен напредък

През третия до четвъртия си месец малчовците започват усилена ръчна работа – все по-рядко свиват ръчичките си в юмрук, но за сметка това пръстчетата непрекъснато са в движение. И откриват преди всичко самите себе си. Часове наред бебето може да се занимава с ръцете си. То иска да хване всичко, което виждат очите му. Това невинаги му се удава, защото координацията между очите и ръцете все още не е достатъчно добра. Ако обаче ръката докопа нещо, то веднага попада в устата, където се намират повечето нервни окончания. Ще мине известно време, докато пръстите станат по-ловки от езика.

Как да помагате. Движете бавно някаква играчка от средната линия на тялото на детето настрани, така че то да може да я следи с поглед. Ръцете още не могат да хващат независимо една от друга. Ако мъникът иска да улови предмета с две ръце, трябва да завърти цялото си тяло. Добро упражнение за моториката!

Почти експерт

Около шестия месец се разкриват съвсем нови възможности пред мъника. Сега действа пространственото зрение, което е изключително важно за сигурното хващане на предметите. На изследване е подложено всичко, което е в обсега на хващане. Как се усеща предметът – дали е нещо кръгло, ръбесто или остро, гладко или грапаво, какъв шум издава мобилният телефон на мама, когато падне на пода... Бебето отначало хваща всичко с цяла длан. Постепенно то усъвършенства уменията си, като включва показалеца и палеца си. Едно нещо обаче още не му се удава – ако е хванало предмет с едната си ръка и му подадат друг в другата, то пуска първия.

Как да помагате. Най-добре оставете бебето да изучава по корем колкото може повече предмети. В тази поза бебетата имат най-голяма свобода на действие.

Постижение след постижение

Около деветия месец бебето овладява пинсетената хватка – царицата на сръчността. Вече малките майстори могат да хващат дори най-дребни предмети с палец и показалец.

Идва и ново постижение – зоните на мозъка за хващане са тясно свързани с говорния център. Когато бебето започне да хваща малки предмети или трохи по пода, на път е появата и на първите думи.

Как да помагате. Не се чудете, ако се налага непрекъснато да събирате разхвърляни шишета, купички, играчки... Запазете спокойствие –  бебето ви тренира целенасоченото пускане на предмети. Към хващането принадлежи и умението за пускане.

Темпото е индивидуално, за усвояването на всяко умение е нужно различно време.

При строежа на кула е важно последното кубче да се постави така, че да се задържи. И то върху кулата, а не до нея! За това са необходими вярно око и спокойна ръка. Майсторите ги имат!

Бебето обича всичко, което има копчета, може да се пъхне в отвори или да се извади. Изпразнената кутия от козметика, напълнена с различни кърпички и други дреболии, е любима вещ на майстора.

На година и половина повечето малчугани могат да прелистват страниците на книга. На две години се научават да развиват бонбон от опаковката. На три години се опитват да рисуват и могат да държат правилно молива. Най-рано на тази възраст може да установите дали детето ви е лево- или десноръко. Поставяйте предметите пред него в средата, за да може то свободно да избере с коя ръка иска да ги хване.