Влиянието на майката във всяка една сфера на детския живот е неоспоримо. Тя има ключова роля за развитието на детето в личностен и професионален план. Все повече внимание обаче се обръща и на факта, че майката формира бъдещото качество на живот на детето си.

Експертите споделят, че от особено голямо значение са решенията, които майките вземат за здравето на своите деца – от първите ваксини, които детето си поставя, през профилактичните прегледи, на които то се подлага, до здравната култура, в която бива възпитавано. Във всеки един от тези етапи на развитие на детето, майката носи основна част от отговорността за формирането на устойчиви здравни навици. Именно през тези начални етапи на развитие и възпитание трябва да се проведат и първите разговори с детето на тема ваксинация през целия живот. Това е успешен западен модел, според който ваксинацията е предвидена за определена фаза на живота на човек и го предпазва от потенциални рискове в съответната възраст.

Ваксинацията през целия живот е част от плана на Европейската комисия до 2030г. Според Комисията моделът успешно ще отговори на съвременните предизвикателства, сред които застаряващото население, климатичните промени и отслабващият обществен имунитет. Те допринасят за  здравословен живот и стареене, както и за устойчивостта на здравните системи, като спестяват сериозни суми от лечение и хоспитализация.

Ваксинацията през целия живот започва с първите задължителни ваксини, които се поставят след раждането на детето като тази срещу хепатит Б, но продължава през целия човешки живот през ваксината срещу човешки папилома вирус (HPV) при младежите, до противогрипните ваксини, които се препоръчват при възрастните пациенти.