Повече от половината бебета в България през 2022 г. са родени със секцио. Приема се за медицински оправдано това да се случва в до 15% от ражданията. Какви са причините толкова жени да раждат с цезарово сечение и има ли решение? Надежда Цекулова потърси отговора.

Над половината от ражданията в България през 2022 г., са се случили чрез цезарово сечение при международен консенсус, че медицински оправдано е това да се случва в до 15% от ражданията.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ 

По данни на НЗОК, предоставени на Националната мрежа за децата по Закона за достъп до обществена информация, 25 959 или малко над 50% от отчетените към институцията 51 672 раждания през 2022 г. са с цезарово сечение.

Това е проблем. За системата, за здравната и демографската политика, но на първо място – за майките и техните деца.

„Секциото“, както е популярно да се нарича, е животоспасяваща операция, която може да спаси живота на майката, на бебето или и на двамата. Тя обаче носи своите краткосрочни и дългосрочни рискове, затова медицинската наука не препоръчва да се пристъпва към нея, когато това не е необходимо.

Защо това да е проблем

Има доказателства, че когато към оперативно раждане се пристъпва без нужда, това повишава болестността и при майките, и при бебетата от болести и състояния, които могат да възникнат както в хода на раждането и непосредствено след него, така и години по-късно. Това обстоятелство, както и по-високата себестойност на цезаровото сечение спрямо нормалното раждане, води и до повишени здравни и социални разходи и риск от влошено качество на живот. Тези аргументи са изложени в препоръките на СЗО за намаляване на ненужните цезарови сечения, публикувани през 2018 г.

Личните аргументи срещу научните доказателства

Оказва се, че водеща причина (в над 30% от случаите) за извършване на цезарово сечение е предходно такова. Сходни са и данните от международни източници. Сред другите чести медицински причини има такива, които изследователят определя като „неясни“.

Училище за родители - За нормално раждане и секцио говорим с д-р Мария Коновалова

По-значими са немедицинските причини, поради които медиците понякога предпочитат да предложат на пациентките си ненужна операция, а жените я приемат, или дори сами я избират, без да има лекарска препоръка за това.

Водещият аргумент на бъдещите майки за избор на оперативно раждане, оказва се, е страхът. Страх от нормалното раждане, страх от промените, които то може да предизвика в тялото, страх от липсата на контрол (неясен момент, риск избраният екип да не е на разположение, риск раждането да не протече според плана). Лекарите също имат своите тревоги – нормалното раждане може да донесе повече изненади от оперативното, воденето му изисква по-специфична компетентност, моментът на случването и продължителността му може да са неудобни и др.

Решенията, които никой не търси

Възможните решения са описани в редица документи – както на СЗО, така и на престижни професионални организации в родилната грижа. Те включват предимно немедицински мерки, тъй като идеята им не е да се намалят оперативните раждания на всяка цена, а да се предотвратят имено тези фактори, които водят до ненужни операции.

В Пловдив и областта - всяко второ бебе е родено със секцио

СЗО определя три групи, към които мерките трябва да се насочат – жените, медицинските специалисти в родилните грижи и самите лечебни заведения и здравни системи.

По отношение на жените, препоръките се концентрират върху преодоляване на възможните тревоги и страхове. Включват различни видове подкрепа – от обучения за раждане, през групи за психологическа подкрепа и целенасочена индивидуална работа с жените, които имат страх от раждането.

Мерките, насочени към медицинските специалисти, препоръчват да се въведат базирани на доказателства насоки за медицинска практика, а при препоръка за планово секцио задължително да се изисква второ мнение. СЗО поставя сериозен акцент върху обучението на работещите в родилната грижа да следват научно-базираните практики и да извличат ползите от тях както за пациентките, така и за себе си.

КАЛКУЛАТОР ЗА ПОЛА НА БЕБЕТО 

Когато основната грижа за здрави бременни жени и техните раждания се водят от акушерки, това подобрява цялостно качеството на родилните грижи. Самата организация на грижата за бременните и раждащите жени в една здравна система обаче може да бъде по-благоприятна за извършване на повече операции, и ситуацията в България е именно такава.

Източник: https://www.svobodnaevropa.bg/