В Разград ще бъде отворена безплатна детска кухня. Обедно детско меню ще получават 200 деца от община Разград на възраст от 10 месеца до 3 години, съобщиха от общинската администрация.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

Услугата става възможна след подписване на партньорско споразумение между община Разград и Агенцията за социално подпомагане за реализиране на дейностите по проект, финансиран по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. 

Документи за ползването на детската кухня се приемат в Дирекция „Социално подпомагане“ в Разград. Всеки един кандидат-потребител ще бъде оценяван от социалната служба по определени критерии.

Одобрените семейства ще могат да получават храната от кухнята на Детска ясла „Слънчево детство“. 

Близнаците Александър и Георги - чакани дълго и най-сетне у дома

Продължителността на проекта е до 30 септември 2025 г. В този период социалните служби ще извършват проверки относно това дали потребителите продължават да отговарят на условията, ще се приемат и нови заявки, посочват от общинската администрация.

Това е трети проект на община Разград, одобрен за финансиране през последните две седмици. Местната управа сключи договор за изпълнение на проект „Бъдеще за децата в община Разград“. Одобрен е и проект на общината за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Ученическото общежитие в Разград.

Източник: https://dariknews.bg/