Развитието на дигиталните умения и медийната грамотност ще са важна част от новите учебни програми. Те трябва да залегнат хоризонтално в обучението по различни предмети. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева по време на конференцията „Противодействие на дезинформацията и насърчаване на медийната грамотност: немски и френски подход“, организирана от посолствата на Германия и Франция.

Планират промени в организацията на учебния процес

Наталия Митева посочи, че в момента медийната грамотност попада в учебните програми по гражданско образование в часа на класния и по информационни технологии. По думите ѝ тя трябва да бъде много по-широко застъпена и това е заложено в предстоящата реформа на учебните програми.   

Раждане по учебник - защо и как

„Необходимо е ясно  изведем в новите си учебни програми какво трябва да знаят и да могат учениците спрямо тяхното възрастово ниво на развитие“, посочи зам.-министър Митева. Тя припомни, че беше сформирана широка експертна група към Министерството на образованието и науката, която създаде визия за дигитализация на  образованието. В нея дигитално-медийната грамотност е поставена преден план. Заложено е и изграждане на по-голямо звено, което ще бъде обособено специално за дигиталното образование.

Добри новини! Повече безплатни учебници за учениците

Освен това вече са изготвени директни насоки към образователната система за използването на изкуствения интелект в училищното и висшето образование. Предстои да се направят такива насоки и за дигиталното благополучие на учениците. В тях ще се адресира времето, което се препоръчва подрастващите да прекарват пред екрана, както и мерки за превенция срещу кибератаки и тормоз в дигиталното пространство.

Учениците ще могат да отсъстват до 15 дни от училище по семейни причини

Посланиците на Германия и Франция Ирене Планк и Жоел Мейер споделиха опита в техните държави в борбата с дезинформацията и кибератаките от чужбина. Във Франция функционира държавна институция, която се занимава със защита от чужда цифрова намеса. Такава се изгражда и в Германия.

Училище за родители - Желязо и имунитет

На събитието присъстваха и заместник-министърът на културата Виктор Стоянов, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в Българя Йорданка Чобанова, посланикът на САЩ Кенет Мертен, представители на СЕМ, Министерството на отбраната и други институции.