Учениците ще могат да отсъстват до 15 дни от училище по семейни причини, с бележка от родителя. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков в интервю за предаването „Денят започва“ по Българската национална телевизия. В момента тези дни са до три с молба към класния ръководител и още седем, но само със санкция на директора на съответното училище, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

8-годишната Марина е най-четящото дете на Русе за 2023 г.

„Обсъждаме този проблем с различни родителски асоциации през последните месеци. Понякога се налага детето да не посещава училище заради неразположение или семеен проблем. Затова правим промяна в Наредбата за приобщаващо образование – увеличаваме тези отсъствия по семейни парични на 15 за всяка учебна година“, обясни министър Цоков. По думите му ще се облекчи и редът за тяхното използване, като молбата за всички полагаеми дни ще се подава само пред класния ръководител. С това ще се разтоварят и директорите на училищата, които досега трябваше да разрешават част от тези отсъствия.

Днес започват 276 конкурса за училищни директори в цяла България, съобщи министър Цоков. „Ще се търсят директори визионери и лидери, а не само администратори“, подчерта той. По думите му писменият тест за кандидатите за директори е променен, за да измерва не само знанията им за нормативните документи, но и техните компетентности – възможностите за развитие на екипи и справяне с кризисни ситуации. В устния изпит са включени казуси, които са свързани с характеристика на съответното училище. Предвижда се процедурите да бъдат аудио и видео записвани.

Министър Цоков съобщи, че през следващите седмици и месеци ще се разработи стандарт за качество на обучението. Той ще даде възможност за самооценка на отделните образователни институции, както и външен поглед как те се справят с конкретните индикатори за качество. „Ще имаме поглед върху това кои училища се справят добре, кои – по-лошо, и кои не се справят с поставените задачи“, обясни образователният министър.

Как ще пътуват децата извън България след приемането ни в Шенген

„През последните дни на 2023 г. подписахме нов колективен договор, с който заплатите на учителите и на другите педагогически специалисти се увеличиха с 8,4 процента и началната заплата на учител е в порядъка на 1853 лв., на старши учител е 1911 лв., а на директор – 2250 лв.“, припомни министър Галин Цоков.

Източник: https://www.dnes.bg/