С 50 на сто се увеличват еднократните помощи за раждане на дете през новата година.

За първо дете сумата става 375 лева, за второ - 900 лева, а за трето - 450 лева. За  всяко следващо сумата е 300 лева.

600 лв. за едно дете и 1200 лв. за две деца - всичко за данъчното облекчение през работодателя

С бюджета за тази година бяха приети и по-високи месечни добавки за семействата на деца с увреждания.

1 180 лева ще се вземат за дете с 90 и над 90 процента степен на увреждане.

570 лева - от 70 до 90 процента, а между 50 и 70 процента - 450 лева на месец.

С 200 лева се повишава доходният критерии на член от семейството, който осигурява  достъп до месечните детски добавки.

Размерите им обаче, не се променят -  за едно дете сумата остава 50 лева, за две - 110 лева, а за семейство с три деца - 165 лева.

Източник: https://bnr.bg/