Първо по рода си постижение в историята на българското участие в престижната изследователска програма, организирана от Center of Excellence of Education и Масачузетския технологичен институт – Радостин Чолаков от Математическа гимназия “Аад. Кирил Попов” попадна в призовата петица за най-добро устно и писмено представяне.

Младо момче от Силистра прослави града на олимпиада по математика в Япония

Единадесетокласникът взе участие в 6-седмичната школа на Изследователския научен институт в САЩ – RSI, а на финала директорът д-р Марк Кантровиц обяви официално, че той е сред избраните в топ 5 и в писмените, и в устните презентации (и единствен с проект по информатика). От създаването на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ) е имало многократно избраници сред първите пет за писмени разработки на математически или информатични проекти, само един път – за устно представяне на математически проект, но сега за първи път български участник се класира в двете категории едновременно.

Момче в пети клас спечели бронзов медал от математическо състезание в Южна Корея

Ето какво сподели специално за „Уча в Пловдив“ Ради малко след обявяване на резултатите:

„По време на школата работих с Хан Гуо (Han Guo) проф. Юн Ким (Yoon Kim) по проект за квантуване на големи езикови модели (“Distributional Quantization of Large Language Models”). В него изследвахме как можем да направим моделите като този, използван в ChatGPT, по-малки като размер, за да могат да бъдат използвани на повече устройства и от повече хора. Основната методика беше, че разглеждаме как теглата на тези модели са разпределени и на база на това ги закръгляме към по-малко на брой възможни стойности. Основните резултати засега са, че успяваме да достигнем и дори да подобрим текущите най-добри методи за квантуване, след като ги сравнихме с нашия прототип на модела LLaMA-2, който Мета публикува едва преди 2 седмици. Проектът обаче продължава, и аз ще работя през годината с групата на проф. Юн, за да го развием и на професионално ниво“.

9-годишният Иван е с максимален резултат на тест за интелигентност на Менса

Заедно с Радостин в Бостън бе и Деян Хаджи-Манич – вторият български участник от МГ Варна, който също се представи отлично. Един от бившите звездни възпитаници на МГ „Акад. Кирил Попов“ – Петър Гайдаров, сега вече влезе в ролята tutor по време на школата, заедно с двигателя на УчИМИ Евгения Сендова, която е и член на Американското математическо дружество.

Николай, едва в четвърти клас, а вече издал втората си книга

Радостин Чолаков ще е българският представител в международния семинар Swiss Talent Forum, който ще се проведе в Нотвил, Швейцария през февруари следващата година. Той спечели участие с проекта си „RSTOD: Прилагане на допълнително обучение за ефективни и контролируеми разговорни системи ориентирани към задачи“.

Източник и снимки: http://u4avplovdiv.com/