Размерът на компенсацията за деца, които не са приети в детска градина, се увеличава на 510 лв. Това предлага министерството на образованието в своя проектозаповед. 

Според проучаване бебетата гледат в таблета по 3 часа на ден

В момента размерът на помощта е 457 лв. месечно (от 1 август м.г. насам). На такава имат право родителите на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в общински или държавни детски градини, в които са кандидатствали, поради липса на свободни места. За получаването ѝ трябва да са изпълнени няколко условия:

  • детето да е кандидатствало в държавна или общинска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият му адрес, но да не е прието поради липса на свободни места;
  • общината по настоящия адрес на детето да не е предложила на родителите друго равностойно място;
  • родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет и други.

Родителите могат да възстановят направените от тях разходи за заплащане на такси по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца, както и с физически лица. 

Родителите и на по-малките деца - от 3-месечна възраст до 3 г., неприети в ясла или яслена група на детска градина, също се компенсират за направените разходи за отглеждане и обучение, но те получават средствата си по наредба на здравното министерство (също 457 лв. месечно). Критериите за тях са подобни като при по-големите деца. Компенсациите за децата, неприети в детска градина, се администрират от МОН.

В Монтана съветници искат финансова помощ за осиновени деца

Последно, през февруари т.г. МС отпусна около 1,4 млн. лв. компенсации на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина в периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. От тях 1,4 млн. лв. бяха за 1 603 деца в Столична община, а 3562 лв. - за четири деца в община Пловдив. Тогава бяха отпуснати и 1.9 млн. лв. по бюджетите на общините за компенсиране на разходите за деца, неприети в детски ясли или яслени групи в детски градини, за периода 1 ноември - 31 декември 2023 г.

Родителите, които желаят да получават компенсиране, трябва да подадат заявление по образец в общината по настоящия адрес на детето. Общината следва да извърши проверка на подадените документи, да одобри размера на допустимите разходи, подлежащи на компенсиране и да уведоми родителите, които имат право да ги получават.

Източник: https://www.segabg.com/