Нови образци на декларациите за данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. За всички родители е важно да знаят, че формулярите са публикувани на сайта на Националната агенция за приходите.

Какво да направите, ако детето ви е подложено на онлайн тормоз

Те са утвърдени от Министъра на финансите и с тях облекчението ще може да бъде заявявано през декември чрез работодателя, а по време на данъчната кампания догодина – чрез приходната агенция.

Изчислението на сумата за получаване се прави въз основа на облагаемите доходи на родителите през 2023 г., като те ще получат съответно: до 600 лв. за едно непълнолетно дете, до 1 200 лв. за две и до 1 800 лв. за три и повече деца.

За отглеждане на едно дете с увреждания намалението на годишната данъчна основа и за тази година е в размер на 12 000 лв., а сумата за получаване е до 1 200 лв.

Родители алармират за липса на непедагогически персонал в детските градини

От НАП обръщат внимание, че родителите на деца с 50 и с над 50% увреждания имат право и на двете данъчни облекчения.

Източник: https://www.standartnews.com/