Съюзник в борбата с безплодието несъмнено е процедурата, наречена трансвагинална лапароскопия (ТВЛ). Името й е трудно за произнасяне, ако нямаш медицинско образование, но ползите от нея са толкова много, че моментално ни става симпатична. От друга страна, ключов момент при прилагането на ТВЛ е изборът на правилния специалист – онзи, който има „лека ръка“, „точно око“, сериозен опит и висок професионализъм. За щастие,  д-р Семерджиева и д-р Калчев притежават тези качества. Често след подобна процедура техните пациентки споделят, че страховете и тревогите, предхождащи манипулацията, са напълно излишни. Затова бъдете спокойни, мили дами, продължавайте да вървите към своята голяма мечта – щастлива бременност, уверено и с бодри крачки, смело напред!

Ето какво ни сподели д-р Петра Семерджиева, специалист по акушерство, гинекология и асистирана репродукция, изпълнителен директор на ADELLA CLINIC, относно тази модерна едноскопска хирургия.

Какво представлява трансвагиналната лапароскопия?

Нова и минимално инвазивна техника за пряко визуализиране и оценка на яйчниците и маточните тръби. Това е единствената техника, която позволява пряко изобразяване на тубоовариалните структури в нормалното им анатомично положение. Следователно дава възможност за извършване на по-добра и по-точна проверка на репродуктивните органи и позволява на лекарите да поставят бърза и точна диагноза с цел вземане на подходящо решение за последващо лечение.

В кои случаи се препоръчва извършването на ТВЛ?

  • При пациентки с инфертилитет без установена причина, за да преценим възможностите за спонтанно забременяване.
  • При пациентки с повтарящи се имплантационни неуспехи, които са преминали през няколко инвитро процедури с ЕТ на качествени ембриони, за да изключим фактори, които биха повлияли отрицателно на имплантацията, като маточна патология, ендометриозни лезии, фини сраствания.
  • При пациентки с утежнена акушерска анамнеза за спонтанни аборти.
  • При пациентки с поликистозен синдром, за да извършим биполярен дрилинг на яйчниците.
  • При пациентки, чиито партньори имат нормални показатели от спермограмата – да установим проходимостта на маточните тръби.
  • Рутинно при пациентки за IUI (интраутеринна инсеминация) – спряхме да извършваме HSG (хистеросалпингография) за проходимост на маточните тръби поради недостатъчната им информативна стойност, необходимостта от допълнителни изследвания за доуточняване на диагнозата и лъчевото натоварване.
  • При пациентки с анамнестични данни за предхождащи абдоминални операции или ТВБ – (тазова възпалителна болест) – да огледаме тазовата област и органи.

Има ли предварителна подготовка за манипулацията и какво включва тя?

Изследване за хламидия и влагалищен секрет, както и стандартни предоперативни изследвания на кръвта.

Колко време продължава процедурата и каква анестезия се прилага?  

Анестезията е краткотрайна – венозна, а самата процедура трае от 10 до 30 минути.

Възможна ли е корекция на конкретен проблем, или има възможност единствено за диагностика?

По време на тази манипулация освен диагностика е възможна и терапия, например отстраняване на сраствания, дрилинг на яйчниците при пациентки с поликистоза и изгаряне на начални ендометриозни лезии. 

Необходим ли е престой в клиниката след ТВЛ?  

Обичайно пациентките напускат клиниката в ранния следобед.

С болки ли протича възстановяването?

Едни от предимствата на тази процедура са безболезненият следоперативен период и бързото възстановяване на трудоспособността. Не е проблем още на следващия ден жената да се върне на работа. 

Колко време след ТВЛ може да се подновяват опитите за забременяване?

В зависимост от диагнозата – или още в същия цикъл, или в следващия. Периодът за естествено забременяване след процедурата (ако е възможно такова) отново зависи от поставената диагноза и би следвало да е в рамките от един до шест месеца.

В миналия брой ви представихме д-р Петра Семерджиева, д-р Александър Калчев и ембриолога Валентин Пенчев. Е, време е да се запознаете и с останалата част от екипа, работещ като добре смазана машина. Това са хората, които с чисто сърце се стараят да вдъхват кураж и надежда на пациентите. Никога не са твърде уморени за въпроси и въпреки динамичната работна среда, изпълнена с множество отговорности и напрежение, притежават безкрайно търпение.

jpreg