Един от проблемите на жените в репродуктивна възраст е наличието в единия или в двата яйчника на кистозни образувания, открити случайно при профилактичен гинекологичен преглед или при проследяването на развиваща се бременност. Най-честите споделяни с лекаря безпокойства са дали желаната бременност ще протече безпроблемно и възможно ли е кистата да се изроди в злокачествен тумор. Факт е, че след навлизането на ехографските изследвания във всекидневната акушеро-гинекологична практика и в резултат на подобрената диагностика честотата на яйчниковите кисти се увеличава.

Опасно ли е?

Тревогата на жените и особено на бременните при откриването на кистозно образувание в яйчниците много често е преувеличена, защото в преобладаващата си част това са съвършено доброкачествени промени. Откритата находка може да е преходно състояние, което да липсва при следващия контролен преглед. Така например при месечния мензес в нормално функциониращия яйчник нараства един доминиращ фоликул, който стига 2.5–2.8 см в диаметър. Впоследствие от него се отделя зряла яйцеклетка и ако не настъпи бременност, той претърпява обратно развитие. Кистите, които се появяват и нарастват във връзка с дейността на яйчниците, са функционални и винаги са доброкачествени. Обикновено множествени и с различна големина кисти от този тип се появяват и след лечение с хормонални препарати за предизвикване на овулация (отделяне на яйцеклетка) при безплодни жени. Сред сравнително често откриваните доброкачествени образувания на яйчниците е т.нар. “шоколадова” киста – образувание изпълнено с кръв, обикновено достигащо 4–7 см в диаметър.


“Зрялата” киста има по-продължително развитие и се среща предимно в единия яйчник. Тя се открива лесно при ехографски преглед. При едностранно развитие рядко създава проблеми за плодовитостта. Среща се при около 10% от случаите.

Коя възраст е заплашена?

По правило кистите се срещат сред жени в детеродна възраст, но макар и по-рядко може да се открият и при момичета преди настъпването на пубертета или при жени след менопаузата.

Кои са субективните оплаквания?

Голяма част от яйчниковите кисти протичат без субективни усещания, дори и след като достигнат по-големи размери. Сред по-честите оплаквания са:

- болка и дискомфорт в долната част на корема;

- дискомфорт при полови сношения, особено при някои по-нетрадиционни пози;

- възможно затруднение в придвижването на чревното съдържимо и проблеми при дефекацията поради натиск на формацията върху съседни отдели на дебелото черво;

- по-чести позиви за уриниране поради притискане на пикочния мехур;

- подуване и напрежение в корема;

- безапетитие и киселини в стомаха.

Множествените яйчникови кисти могат да са част от “поликистозен яйчников синдром” с окосмяване, безплодие, рядко настъпваща менструация, затлъстяване, акне. Когато кистата е голяма, тя може да се опипа и от жената или да бъде забелязана от нейните близки. Наскоро в клиниката оперирахме киста с 10 литра бистро съдържимо. Преди няколко години на 20-годишна студентка отстранихме образувания с 13 литра съдържимо.

Кистите, които се появяват през бременността и съпровождат нейното развитие, по правило са доброкачествени, по-малките им размери не пречат на плода и на протичането на раждането и могат да претърпят обратно развитие след 9-те месеца. В никакъв случай това не означава, че не е нужно тези образувания периодично да се проследяват ехографски и чрез подходящ биохимичен лабораторен профил, за да се изключи нещо по-сериозно. Кистите с по-големи размери може да създадат проблеми при някои случаи на раждане по естествен път. В моята практика съм срещал кисти с размери около 10 см в диаметър и безпроблемно раждане.

Налага ли се операция? 

През и извън бременността някои от кистозните тумори на яйчниците може да предизвикат известни усложнения. Сред най-опасните са завъртане (усукване) и гнойно възпаление. Те водят до остър корем и тежко общо състояние, което изисква незабавна хирургична намеса. Във всички случаи на остър корем вследствие на киста на яйчника незабавно и без отлагане се прави операция в интерес на бременната и на плода. Когато размерът на образуванието е 5–10 см, има субективни оплаквания и съмнение за злокачественост, кистата се отстранява оперативно. За предпочитане е това да стане през второто тримесечие на бременността. През първите три месеца се препоръчва да се избягва изследване с ядрено-магнитен резонанс. 

Големите размери на яйчниковите кисти през 9-те месеца, които протичат безсимптомно, при достигане на определения термин за раждане могат да се включат към индикациите за планово цезарово сечение. По този начин операторът има идеална възможност непосредствено да огледа кистата (кистите) и чрез спешно хистологично изследване на материал от нея да се направи прецизна преценка. В огромното болшинство от случаите резултатът показва напълно доброкачествено образувание, след което яйчниците и детеродните възможности на жената се запазват.