Поради повечето поет въздух при храненето - причина за хълцането е повечето поет въздух по време на хранене. Ако бебето не се оригне, то почва да хълца. Това помага на диафрагмата да се оформи и развие. Понякога хълцането се появява и поради преяждане. Тогава може да се даде вода, но най-добре е бебето да се подържи по-дълго изправено.

Лили Гоцева, акушерка, Варна