Факт е, че компанията EVN не спира да влага ресурси и средства в устойчиви инициативи с мисъл за бъдещето, оставящи дългосрочен положителен ефект. Щастливи сме, че техният добър пример става част от проекта ,,Зелената стълба‘‘, а повече за резултатите до момента, новите цели и визията отвъд настоящето ни споделя Петър Костадинов, ръководител на отдел „Комуникации‘‘ от 2010 г., EVN България. Благодарим за доверието и - да, това е мисия, която сплотява.

В името на хората и природните ресурси

В ролята си на енергийна компания EVN е част от почти всички сфери на обществения живот. Това е отговорност, но на първо място - съзнателен избор и, смея да твърдя, призвание за всички колеги. Наше основно предизвикателство е да допринесем за подобряване на жизнения стандарт на клиентите на компанията, като предлагаме устойчиви услуги. Всеки ден работим така, че действията ни да имат положителен ефект върху хората, икономическото развитие на България и опазването на природните ресурси. Затова и приемаме нашата корпоративна социална отговорност като неделима част от бизнеса, в който централно място заема животът.

Когато в една компания работят толкова много и различни хора, както са нашите 2300 сътрудници, усещането за обща кауза, за общ път е онова, което ни сплотява, обединява и мотивира.  Затова и за нас е важно да превърнем EVN в работно място, което вдъхновява. Преди години решихме да дадем възможност на нашите колеги да излязат от професионалните си роли и да реализират проекти, насочени към обществото. Това стана чрез нашата доброволческа програма „EVN за България“, която в края на 2022 г. получи наградата за „Най-добра доброволческа програма“ в годишния конкурс „Корпоративен дарител“ на Български дарителски форум.

Всяка година

За нас в  EVN се превърна в традиция да подкрепяме каузи, които е важно да бъдат поставяни на дневен ред, за които е нужна повече гласност. През 2023 застанахме зад фондация „Очи на четири лапи“ и техните кучета водачи и асистенти, а назад през годините сме подкрепяли и други групи, които работят в полза на обществото – акушерки, планински спасители и изобщо тези, които, абстрактно казано, носят светлина.

Но положителният ефект идва отвътре-навън, нали така? Откровен факт е, че са нужни всички 2300 души, които влагат сърцето си ежедневно за подобряване на средата, в която живеем. Доброволческата програма „EVN за България“ е „нашето нещо“ в компанията. Програмата стартира през 2015 година и се осъществява в два формата – подкрепа за външни проекти с екологична и образователна насоченост и реализация на вътрешни доброволчески акции. Към сегашния момент можем да отчетем 12 600 часа положен доброволен труд от 1500 сътрудници на EVN в общо 210 разнородни акции. Бяха подпомогнати центрове за настаняване от семеен тип за деца, домове за възрастни хора, центрове за деца с увреждания, детски градини, училища, бежански център, читалища, театър, музеи и др. Облагородихме паркове, градини, екопътеки, детски площадки и места за отдих в цяла Югоизточна България.

През 2022 г. стартирахме съвместен проект с WWF България и в продължение на три години ще вдъхнем нов живот на крайречната зона по брега на река Марица край град Стамболийски. Създаваме устойчива гора от летен дъб, елша и черна топола. Това означава, че и в настоящата 2023 година имаме ангажимент към дейностите в района наред с всички останали акции на наши сътрудници.

Вълнуващо е да наблюдаваш как толкова хора с различна история, с различна експертиза и позиция в компанията се събират и променят, наистина променят към по-добро средата около себе си. И това добро е заразно и трайно. Получавали сме редица благодарствени писма от бенефициенти през годините, получавали сме и награди за усилията на нашите сътрудници, изграждаме ползотворни партньорства с организации с общественополезна дейност – щастливи и горди сме от постигнатото, както и силно мотивирани да продължаваме да действаме.

Безопасна мрежа за Бургаските езера

Проектът „Безопасна мрежа за Бургаските езера" (LIFE Safe Grid for Burgas) стартира през октомври 2021 г. и обхваща района на влажните зони около Бургас - Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода и Поморийско езеро, които се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа - Via Pontica и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България. Реализира се от Електроразпределение Юг (част от EVN) и БДЗП и е финансиран по програма LIFE на ЕС. Целта ни с този проект е да опазим птиците и да намалим смъртността вследствие на контакт с електроразпределителната мрежа, както и да подобрим качеството на електроснабдяването в населените места в района. Дейностите, които се предвиждат, са за срок от 5 години и включват подземно полагане на 52 км въздушни електропроводи, обезопасяване чрез изолации на 2000 стълба от електроразпределителната мрежа, монтаж на 2000 светлоотразителни маркера по въздушните електропроводи, както и изграждане на 18 трафопоста и една възлова станция. Дотук са обезопасени над 950 стълба и вече се наблюдава значително намаляване на смъртността на птиците в близост до мрежата, а със сигурност и положителната промяна за клиентите ни няма да закъснее.

Възстановяване на крайречната гора край град Стамболийски

Инициативата започна през 2022 г. по програмата „EVN за България“, в годината, в която подкрепяхме външни проекти. Срещнахме съмишленици в лицето на WWF България и така стартирахме дейностите по възстановяване на крайречната гора край гр. Стамболийски.

Първият етап беше събирането на жълъди от летен дъб от село в близост до гр. Пловдив. След внимателната селекция на качествените жълъди от експертите на WWF дойде време за тяхното засаждане. В тези активности се включиха 30 доброволци от EVN, които засадиха над 6000 броя жълъди на площ от 8000 кв.м.

Тази година продължихме със залесяването на фиданки на 200 черни тополи, 200 бели върби и 150 бели тополи. През юни 10 доброволци от EVN заедно с експертите на WWF извършихме т.нар. мулчиране около младите дръвчета, за да подпомогнем тяхното правилно захващане и израстване. Важно е да отбележим, че създаването на устойчива гора не е еднократен акт, а изисква дългосрочни грижи и добро планиране, затова и тази година, и през 2024 предстоят още активности по крайбрежието на р. Марица, за да подкрепим и опазим новия живот там.  

Защото има смисъл…

Европа е изправена пред редица предизвикателства в енергийния сектор – нестабилни цени, зависимост от вноса, нарастващото търсене на енергия, нуждата от повече прозрачност и стратегии за справяне с климатичните промени. В центъра на европейската енергийна политика са заложени мерки за създаване на устойчиви, сигурни и достъпни за масовия потребител услуги. Ние като европейска компания споделяме концепцията за екологично управление. Работим с модерни технологии, отнасяме се отговорно към околната среда, ангажирани сме с общественополезни теми.

Тези принципи на работа са въведени на всички нива в компанията, те са част от нашата визия и корпоративна култура. Това е начин да изпълним очакванията и високите цели, свързани с повишаване на енергийната ефективност, ограничаване на замърсяването, използването на повече енергия от възобновяеми източници, опазването на природата и поддържането на биоразнообразието. Човек може да е основният замърсител в глобалния свят, но е и единственият двигател на промяната.

Енергията, която ще завещаем – децата = бъдещето

Децата безспорно са наш стимул и наш вдъхновител – те ще носят енергията, която ние им завещаем.  Затова се стремим, първо, да създаваме добра енергия тук и сега и второ, да възпитаваме младите поколения да пазят и ценят природата и нейните ресурси.

В борбата с мръсния въздух заставаме с топлофикационното ни дружество в Пловдив. Централното топлоснабдяване е изключително екологична и ефективна услуга. Влагаме много ресурси в модернизирането на мощностите за производство на топлинна енергия в града, за да може все повече наши клиенти да предпочетат този начин на отопление и заедно да направим крачка към по-чистия и приятен за живеене град за нас и нашите деца.

Една от най-ценните ни и различни инициативи в EVN е именно насочена към децата – това е „Часът на Иви и Енчо. Уроци за енергия и екология“. Както името подсказва, програмата е насочена към учениците. Целта е да обогатим учебното съдържание от 2-ри до 4-ти клас с материали, които дават обширна информация на децата за света на енергията, за природата, ресурсите и начините за тяхното опазване. Всички учебници и помагала са одобрени от МОН и са безвъзмездно предоставени на учениците и техните учители. Наши партньори в инициативата са вече 57 училища в Югоизточна България – все ентусиазирани и любознателни деца и техните вдъхновяващи и подкрепящи учители и родители.