Д-р Весела Маркова е акушер-гинеколог в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. На фокус в нейната работа са акушерството и високорисковата бременност, а също и общата и онкологична гинекология и тазова хирургия. Д-р Маркова завършва 9 ФЕГ в София. През 2008 г. се дипломира като лекар в МУ - София. През 2009 г. печели конкурс и започва обучение като първият специализант по акушерство и гинекология в Болница Токуда. През 2012 г. става лауреат на фондация „Теодора Захариева“ с есе на тема „Защо си заслужава да остана да работя в България?“  Наградена е лично от Омбудсмана на Република България. Придобива специалност акушерство и гинекология 2012 г. През 2013 г. се присъединява към екипа на МБАЛ Токуда Болница София като пълноправен акушер-гинеколог. Преминала е редица курсове, член е на множество организации, владее английски и френски език. 

Потърсихме я с идеята да разберем повече за бременността, бурните ѝ вълнения, здравето на жената и рисковете, които крият 9-те месеца. Благодарим на д-р Весела Маркова, че прие нашата покана. 

НАУЧИ КОГА Е ТВОЯТ ТЕРМИН

 • Коя бременност наричаме „високорискова“ и кое може да ни подскаже, че ни предстоят трудности?

Високорискова е бременност, която крие съответно риск за здравето и живота на майката и/или бебето. Има някои неотложни състояния – кървене, болки, повишаване на артериално налягане и др., които налагат непосредствена консултация с акушер-гинеколог. Рискови са и бременностите, протичащи на фона на хронични заболявания на майката – ендокринни, на сърдечно-съдовата система, неврологични и др. Пациентки с предишни проблемни бременности също спадат към тази категория. 

 • Кои дами са застрашени от усложнения през 9-те месеца и какви са най-честите рискови фактори – какво показва Вашата практика?

Бременността е съпроводена понякога с различни по вид рискове и усложнения. Най-честите са свързани с общото състояние на бременната – хронични и генетични заболявания, възрастта, инфекции, вредни навици, многоплодни бременности, редица социални фактори също се явяват като потенциално рискови. 

 • Допълнителни изследвания при рискови 9 месеца – какви са те и защо се налагат?

Всеки случай е много индивидуален и допълнителните изследвания се назначават по преценка на наблюдаващия акушер-гинеколог. Съществуват множество генетични и лабораторни изследвания, които се правят при необходимост. Стандартно се провеждат лабораторни, микробиологични и ехографски изследвания. Феталните морфологии се извършват от сертифициран специалист по Фетална медицина. 

В "ЗДРАВЕ НА ФОКУС" ГОВОРИМ ЗА:

 

Допълнително проследяване на бременните от лекар от друга специалност се налага при пациентки с хронични заболявания или новопоявили се симптоми от страна на други органи и системи. 

 • Какви усложнения могат да настъпят при плода, когато говорим за високорискова бременност?

Що се отнася до плода, рисковете са най-често загуба на бременността, изоставяне в развитието на плода или предтерминно раждане – раждане в срок, в който плодът не е бил напълно подготвен за извънутробен живот. Предизвикателството за АГ специалистите е да предвидим и предотвратим, когато и колкото е възможно такова развитие на бременността. Нивото на медицината ни позволява да разпознаем и подготвим максимално такива бебета и да разчитаме на неонатолозите за подпомагане на адаптацията им.

 • Онкологично лечение по време на бременност – какво е мнението ви по този въпрос?

Когато става въпрос за онкологично заболяване по време на бременността съществуват строги правила на поведение. Те са различни в зависимост от вида и стадия на самото заболяване. Това, което мога най-общо да заявя е, че важи принципът за максимално бърза и адекватна терапия на съответното онкологично заболяване в интерес здравето и живота на майката

 • Страх и бременност – как да се справим?

Бременността е напълно физиологично състояние. Изключително важно е бъдещите майки да подхождат спокойно към настъпващите промени в тялото и емоционалността им. Страхът най-често е провокиран от неизвестното, болката, собствените механизми за справяне. При по-лабилни бременни е подходящо да се потърси подкрепа на психолог. Подкрепата на партньора и семейството е винаги определяща. Важна е добрата комуникация между лекар и пациент – доверието и информираността се справят с основните страхове, съпътстващи бременността. 

Уникална дата белязва прегледите и раждането на малката Алина

 • Задължително ли се прибягва до планирано раждане в края на 9-те месеца, когато са били рискови?

Няма нищо задължително. Времето и начинът на родоразрешение се преценяват според акушерски правила. Ако например бременността е била рискова за предтерминно раждане, стигнало ли се е до финала, не е необходимо да се планира такова. В случай на медицински индикации от страна на плода или майката за планово родоразрешение – стандартно се планира  предварително. 

 • Какво се случва в родилната зала – кои са етапите на раждане? 

Етапите на раждане са три. Съществува латентна фаза или първи етап на раждането – продължава до разширяване на маточната шийка до около 4 см. Този етап протича най-често извън болницата.

Активна фаза или втори етап на раждането – тя включва няколко процеса – разширяване на маточната шийка, спускане на бебето в родовия канал, пукване на околоплоден мехур, раждане на бебето. 

Трети етап е раждането на плацентата и околоплодните ципиЕдва след него считаме раждането за завършено. 

В родилна зала обикновено протичат втори и трети етап на раждането. Пациенката и плодът са под активно наблюдение от екип от акушерка, акушер-гинеколог и често анестезиолог, неонатолог. Правят се изследвания, обезболяване при нужда, желание и възможност. Този процес е с различна продължителност при първо или следващо раждане.

 • Натискане на корема по време на раждане – защо се прави, с какво помага?

Това е така нареченият прийом на Кристелер за подпомагане изгонването на плода чрез натиск върху фундуса на матката. Прилага се при определени правила от лекар – акушер-гинеколог. Най-често се налага при неефективни напъни от страна на раждащата, съпроводени с прекалено дълъг период на задържане на главата на бебето в родовия канал и мониторни данни за начално фетално страдание – намален приток на кислород до бебето.

 • Какво представлява епизиотомията и кога се налага?

Епизиотомията е разрез, който се прави с цел да се подпомогне естественият родов процес, като чрез нея се предотвратяват спонтанни разкъсвания, причинени от преминаването на бебето. Зная, че много жени се притесняват от този разрез, но той се налага само в интерес на майката и бебето. Възстановяването на епизиотомия е в пъти по-лесно и бързо от възстановяването на по-сериозно спонтанно разкъсване на тъканите. 

 • Отминали горчиви 9 месеца преди, но желание за второ дете сега - какви мерки може да предприеме жената в такива случаи? И високорискова бременност първия път, предполага ли задължително такава и втория път?

Няма две еднакви бременности, както няма и две еднакви деца. Добре е жените да са преминали своя ежегодишен гинекологичен профилактичен преглед. При наличие на съпътстващи хронични заболявания – да се проведат нужните изследвания и  консултации със специалисти с оглед предстояща бременност.

ОВУЛАЦИОНЕН КАЛКУЛАТОР

Акушер-гинекологът да е запознат с протичането на предишната бременност и усложненията по време на нея, за да се вземат профилактични мерки при следваща.

 • Три съвета за здрава бременност? 

Здравата бременност е цел и желание както на семействата, така и на лекарите  и на цялото общество. Поради тази причина това е личен, социален и професионален ангажимент на всички нас. Повишаване здравната култура на обществото, добрата организация в областта на здравеопазването и изграждане на доверие към специалистите са абсолютно необходими условия. Като съвет към бъдещите майки бих казала да са отговорни, спокойни и да преминават щастливо през този процес.

Разговора проведе: Християна Гълъбова