Германската психотерапевтка Ингрид Валие е установила, че много от психичните, житейските и здравните проблеми на нейните пациенти се дължат на психотравма, получена през вътреутробното им развитие или при раждането. Под автохипноза тя е успяла да извлече някои откровения на техните майки, които разкриват как е било засегнато бебето.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

Плодът няма собствено аналитично мислене – то съзрява едва през 3-ата година на детето. Дотогава всички собствени и чужди усещания, мисли и чувства се записват в подсъзнанието като на магнетофонна лента. При стрес или под автохипноза тези преживявания могат да се активират. Така някои хора имат оплаквания, без те да се дължат на видими причини. Впоследствие се оказва, че това са били безпокойства на бъдещата майка, записали се в подсъзнанието на бебето. Там може да са се запазили и думи на бащата, проблеми между партньорите, преживяване при загуба на близък човек, думи и отношение на персонала при раждането.

Психотерапевтката Валие разделя бременността на 3 периода.

От зачеването до теста за бременност

Според някои философски школи зачеването се смята за начало на психичното развитие. Върху плода влияят не само външните условия, но и вътрешната нагласа на партньорите, техните отношения, конфликти. Особено значение се отдава на първата им реакция към бременността – желана ли е, или не.

7 факта за бебето в утробата, които ще ви изумят

В този период мислите на бъдещите родители не са насочени към детето, но вероятно то е особено ранимо към момента на признаването му. При тези деца първата реакция може да предизвика последващ страх от отхвърляне. Нежеланото дете иска да компенсира появата си. То може да се привърже силно към родителя, който го е признал, и да стане зависимо от него. Това създава трудности с отделянето му от съответния родител в зряла възраст. Често такива деца крият своята уязвимост под маската на агресивността. Те могат да се чувстват отблъснати, макар да нямат реални основания за това. Непрекъснато и на всяка цена се стремят да получават любов и признание от околните.

От положителния тест до 7-ия месец

Мозъкът съзрява и се формира окончателно в 7-ия месец. През този период мислите и чувствата на партньорите са насочени към детето и оказват голямо влияние върху неговото развитие. Това влияние може да е положително или отрицателно. Здравни, семейни и други проблеми на двойката се отразяват върху нероденото. Ето защо се отдава толкова голямо значение на положителната психична нагласа на бременната, усвоявана най-добре в училището за бъдещи родители.

При терапия под автохипноза Ингрид Валие запитва пациента кой е бил проблемният месец от бременността на майка му. Отговорът бързо сочи запечатаното в неговия ум. От него може да се гадае какъв е проблемът, какво е изживявала в този момент бременната и как то се е отразило на плода… Един ден порасналото вече дете може да има същите проблеми като родителите си, запечатали се в паметта му. През 5 – 6-ия месец на бременността евентуални сексуални неблагополучия между партньорите могат да стигнат до плода и евентуално да създадат терен за подобни преживявания при бъдещия наследник.

Влиянието на бъдещата майка върху плода в утробата ѝ

Валие споделя, че подложените на психотерапия често се страхуват да не открият нещо неприятно за своите родители. Независимо дали ще излезе наяве, или не, информацията е записана и се съхранява в подсъзнанието.

От 7-ия месец до раждането

В този период бременната е уморена, трудноподвижна, няма желание за работа и предпочита повече да почива. Дискомфортът може да се запечата в паметта на плода и в бъдеще да отключи стрес при него. Затова толкова полезни за бременната са любимото хоби, интересната книга, хубавият филм, разходките сред природата. С тяхна помощ се прогонват депресивните мисли, а това, както смята психотерапевтката, е грижа за психичното равновесие на бъдещото дете.

Раждането 

Изключително важни са физическата и психичната подготовка на раждащата. Психотерапията обяснява нестихващата болка с традиционно насажданото твърдение, че тя не може да бъде избягната. Атмосферата в родилната зала, първите физически усещания, първите думи на родителите и на медицинския персонал оказват влияние върху психиката на новороденото. Психотерапевтите смятат, че при секцио времето за адаптация на бебето към заобикалящата го среда е по-кратко. В резултат детето би могло да е твърде пасивно или твърде активно към обкръжаващата действителност. Случва се при стрес някои хора да получат необяснима болка на определено място в тялото. Под хипноза се оказва, че тяхната майка е изпитвала същата болка при раждането.

ОВУЛАЦИОНЕН КАЛКУЛАТОР

Според Валие неволно извикани на висок глас думи от медицинския персонал създават психологични проблеми на новороденото, тъй като дори в този най-ранен стадий от развитието си то е податливо на внушение. Изрази от рода на “Така не напредваме”, “Всичко е безсмислено” и пр. могат да създадат негативна житейска нагласа в бъдеще.

Може би четете със скептицизъм хипотезата на Валие, но не е зле да се замислите какви мисли и чувства Ви съпътстват през 9-те месеца. Как се отнася партньорът Ви към Вашата бременност и очакването на дете? Проявява ли достатъчно топлота и обич към нероденото? Съществуват ли негативни мисли, които Ви тормозят, и можете ли да ги избегнете?

Раждането е първият стрес за организма и създава модел за поведение при стрес на Вашето дете за цял живот. Затова нека ние – родители, акуширащ персонал, социални работници и психотерапевти… очакваме и посрещаме с обич Новия живот, за да му дадем шанс за най-добрия житейски старт.