Дамян Димов е на 7 години. Той е с диагноза „детски аутизъм“. От пет години семейството ни се бори за здравето на Дамян, опитвайки се да го подобри с подкрепата на различни специалисти – лекари, логопеди, психолози, както и с редица скъпоструващи лечения.

Бебе е с тежки изгаряния след разлято кафе

От будно и любознателно дете, проходило и изговарящо думи, момчето се затвори, спиря да говори, губи и зрителен контакт.

Да отглеждаш близнаци с аутизъм - история за борбата, надеждата и доброто

За да бъде подобрено състоянието на детето ни, е нужно вливане на стволови клетки и терапии в барокамера в клиники в чужбина. Лечението включва ежемесечни терапии и в гр. Бари, Италия, съпроводени с прием на различни медикаменти и добавки.

Предлагат по-висока еднократна помощ при раждане

Дамян има нужда от вливане на стволови клетки, което да се осъществи в клиника в Украйна или Мексико, както и от ежемесечни терапии в Бари, Италия. Сумата от 80 хил. евро за процедурите е непосилна за семейството ни, лечение е необходимо да започне възможно най-скоро, за да подобрим бързо състоянието му.

enlightened Можете да подкрепите момчето тук: https://pavelandreev.bg/