Еднакъв брой прегледи по време на бременност за осигурени и неосигурени жени предложиха експерти и представители на неправителствени организации по време на междуинституционална работна среща в Народното събрание.

Домакин на работната среща беше парламентарната комисия по здравеопазване. Събитието беше по инициатива на организациите, осъществяващи кампанията „Всяко бебе е БЕЗценно“.

Да се родиш на специална дата - Международния ден на семейството

Участниците предложиха и да се обсъди възможността лекарите специалисти по акушерство и гинекология да получават еднакво заплащане, независимо дали преглеждат здравноосигурена или здравнонеосигурена бременна жена. 

Председателят на комисията по здравеопазване доц. Антон Тонев посочи, че максималният ефект ще се получи, ако в двата случая заплащането на лекаря е едно и също, а броят на прегледите е един и същ, независимо от здравноосигурителния статус на жената.  

Това е тема, която се обсъжда от 2016 г., когато излязоха препоръки под формата на рамка за пълноценна грижа от УНИЦЕФ, Световната здравна организация и Световната банка, според които една бременност има нужда от мониториране чрез минимум осем прегледа, каза доц. Михаил Околийски, представител на СЗО за България. Още тогава здравните политици чуха тези препоръки, но вече шест години няма промяна, освен предвидения един преглед за неосигурените жени, допълни той. По думите му един преглед е крайно недостатъчен и дори създава психологическа бариера у лекарите да го извършват, защото не могат да постигнат нищо чрез него. В последния вариант на Плана за устойчивост и развитие, който беше приет в Брюксел, отсъства детското и майчиното здравеопазване, отбеляза доц. Околийски.

Какво име да изберем за бебето

Председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева припомни, че по проект на УНИЦЕФ са били осъществявани патронажни грижа в Сливен и в Шумен, където са били постигнати много високи резултати. По думите ѝ трябва да се даде по-голяма възможност на акушерките да общуват с бъдещите майки. 

Таня Андреева, съветник на министъра на здравеопазването посочи, че патронажната грижа е изключително необходима и тя би мога да добие устойчивост по две програми. Може да се обмисли вариант самостоятелните акушерски практики да могат да сключват договори с болници, за да имат сигурност, че при нужда, ще могат да разчитат на тях, допълни Андреева.

Да си майка на неспящо бебе – личен разказ, споделен с усмивка

Мария Златарева от УНИЦЕФ каза, че неосигурените бременни жени трябва да имат правото да получават пълния пакет прегледи и изследвания, тъй като тази неравнопоставеност в момента е нарушаване на правото на всяко дете на равен старт в живота. Миналата година направихме анализ, който да изчисли дългосрочните икономически ползи от предоставянето на пълния пакет изследвания на неосигурените бременни. За нас е безспорно, че трябва да има инвестиции в превенцията, както и осигуряване на патронажни грижи, допълни Златарева.

В дискусията участваха представители на Националната мрежа на здравните медиатори, на Държавната агенция за закрила на детето, на Българския хелзинкски комитет комитет и др. 

Пътят е един – изравняване на пакета от услуги, вероятно без изравняване на осигурителния статус, но ако успеем да договорим и изпълним един пакет услуги, след като има регистрирана бременност, това ще реши голяма част от проблема, каза още доц. Антон Тонев. По думите му би могло да се прави медиация сред момичетата от уязвимите групи, навършили 18 години

Източник - БТА