От древността до наши дни надали съществува общност по света, която да не отдава особено значение на именуването на новороденото дете. Името е знак за етническа принадлежност, то създава и представя новия живот пред света на близките.

Независимо от пола на новороденото дете често пъти родителите избират лично име, което отразява тяхното желание детето да притежава качества като нежност, гальовност, миловидност и добросърдечност.

Традиционните български имена в тази насока са - Ми(л)(к)а, Милен(а), Галин(а), Драги(я), Драган(а), Благо(а) и техните многобройни производни: Благин(а), Благовест(а), Благан(а), Благи(я), Благомир(а), Благослав(а), Блажен(а).

Едни от харесваните имена от чужд произход са Ада, Аделаид(а) – от древногермански произход, със значение ,,благородна”.

Най-харесваните имена за момчета

Според друга интерпретация тези имена произхождат от иврит и се свързват с Ада – името на втората жена, спомената в Библията, със значение ,,орнамент”. Името е познато със своите производни, като Адел – английски вариант, Адела, Аделин – френски вариант, Аделина – италиански вариант.

По-късни френски варианти на името са Алис, Алисия(а), Алиша, добили особена популярност след разпространението на книгата ,,Алиса в страната на чудесата”.

Най-красивите имена на цветя за момичета

Близки до популярността на това име са и Амели, Амалия – от латински произход, със значение ,,да е обичана”, както и Анабел(л)(а) – от латински произход, със значение ,,обичлива”.

 Съставната частица ,,зар” отразява пожеланието на родителите за светли, ярки, искрящи очи и ясен поглед в имената Белозар(а), Звездозар(а), Светлозар(а), Лъчезар(а), Златозар(а), както и името Велизар(а), което е от гръцки и означава стрела. Много популярно е и името Мелани(я), което също е от гръцки произход със значение ,,тъмнокоса, черноока”.

Кои са най-харесваните имена за момичета

Днес се срещат и имената Мирабела и Изабел(а) от испански произход със значение ,,хубава”, Шайна от англосаксонски произход със значение ,,блестяща”, Кевин от ирландски произход със значение ,,хубав, спретнат”, Ингрид от норвежки произход със значение ,,хубава”.

Съвсем съвременно звучи и името Оскар (от скандинавски произход, със значение “Божи дъх”). В ирландската именна система е със значение “приятел на ветровете”. Ние, българите, предпочитаме Вихър, Вихра (със значение ,,бурен, неспокоен”). Производни на името са Вихрен(а), Вихрин(а). По-рядко срещано вече е името Орлин(а). То е от индоевропейски произход, със значение “летя, издигам се във висините”. Безспорен фаворит обаче е Пирин(а), което е от славянски произход, със значение “цвете перуника”. 

Родиха се три бебета с еднакви имена за ден

Това име е дало и названието на една от най-красивите български планини. Производни на Пирин са Петуния, Петруника, Перунка, Перуница. И за финал едно много нежно име – Белояна.