От Асоциацията на дистрибуторите питат, след като износът не е причината, защо се удължава забраната му и кои са реалните фактори, създаващи дефицит

От днес е в сила трета поредна заповед за забрана, с която започва четвърти месец без право на паралелните дистрибутори да правят износ на над 90 лекарства. „Това означава, че недостигът им се дължи на други причини, които очакваме Министерството на здравеопазването да оповести“, заявиха от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) по време на семинар „Паралелната дистрибуция на лекарства – добри практики в Европейския съюз и предизвикателства в България“. БАРПТЛ подчертаха, че данните, на които се основава анализът на МЗ не са публикувани, което поставя под съмнение обективността и достоверността им.

Оплождане на яйцеклетка - видео показва чудото на живота

Забраната на цели групи продукти не е пропорционална, което бе потвърдено и от еврокомисаря по здравеопазване Стела Кирякиду по време на посещението й у нас в края на 2023 г. „Това е забрана върху забраната“ алармираха от асоциацията и изтъкнаха, че е парадоксално в България тя обхваща повече инсулини и антибиотици за деца, отколкото фигурират в списъка на ЕМА с критични лекарства за наблюдение. БАРПТЛ са категорични, че единствената обективна система за установяване на недостиг у нас е СЕСПА.

Защо е добре да родим първото си дете между 25 и 35 години

Представени бяха примери за работещи практики за паралелен внос, които реално довеждат до огромни спестявания за 2022 година в държавите-членки, където конкуренцията на пазара на лекарствата се насърчава – 123 милиона евро в Полша, 235 милиона евро в Швеция и 82 милиона евро в Дания. Данните изнесе Каспър Ърнест, генерален секретар на Достъпни лекарства Европа (Affordable Medicines Europe - AME). Той подчерта, че в Европейското икономическо пространство само 2,8% от целия обем на фармацевтичния пазар е резултат от дейността на паралелните дистрибутори. Ърнест описа и редица възможности за осигуряване на лекарства в случаите на дерегистриране от стана на притежателите на разрешение за употреба, каквито в България все повече се наблюдават. Официалните доклади на Изпълнителната агенция по лекарствата отчитат близо 3000 продукта, изтеглени от България поради причини, несвързани с лекарствената безопасност.

41-годишната Елизабет Мос е бременна с първото си дете

От БАРПТЛ се застъпиха за намаляване на регулаторните пречки за достъп на пациентите до реимбурсирани лекарства от паралелен внос. Паралелните вносители са осигурили инсулин, който не е достъпен за пациентите по чисто административни причини. Друг сериозен проблем е неспазването на законовите срокове за утвърждаване на цена на лекарствата от паралелен внос, като бяха посочени примери, в които разрешение от Изпълнителната агенция на лекарствата продукти чакат за цена от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в продължение на месеци.

Обмисля се въвеждане на равни права на родителите след раздяла

Паралелните дистрибутори апелираха отново за криминализиране на престъпленията с лекарства, тъй като настоящите санкции не възпрепятстват кражбите и контрабандата на лекарствени продукти.