3620 лв. е сумата, която Столична община отпуска за инвитро процедури с донорски яйцеклетки.

КАЛКУЛАТОР ЗА ОВУЛАЦИЯТА

Право да кандиднатстват по Програмата за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми - нуждаещи се от инвитро процедури с донорски яйцеклетки - имат всички семейства и двойки, живеещи в София, за които не е предвидено подпомагане от Центъра за асистирана репродукция към здравното министерство.

Красима - първото бебе в България, родено след лечение на ендометриален рак

Кандидатстващата двойката трябва да отговаря на няколко изисквания, сред които:

  • да имат сключен граждански брак или да са във фактическо съжителство
  • жената да има постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община най-малко 3 години преди подаване на заявлението
  • да бъдат с непрекъснати здравноосигурителни права
  • да имат доказана необходимост от лечение на безплодието чрез асистирани репродуктивни технологии с донорски яйцеклетки.
  •  жената да няма навършени 45 години към датата на подаване на заявлението за кандидатстване

Д-р Георги Стаменов: Яйцеклетки, сперматозоиди и рак — писма от бъдещето

Донорската ин витро програма на Столична община бе създадена през лятото на 2015 г. с участието и на нашата организация. До този момент родените бебета са 20 момчета и 16 момичета. 6 семейства очакват да станат родители през следващите два месеца, а нови 8 кандидатстващи двойки получиха одобрение за финансиране на последното заседание на комисията към СО.

Източник: ФБ Донорството е живот / Майки за донорството