Стартира традиционната кампания на Карин дом, ориентирана към децата с Даун синдром. Инициативата е по повод Международния ден на хората със Синдром на Даун, който се отбелязва всяка година на 21-ви март.

КАЛКУЛАТОР БРЕМЕННОСТ

Еднократните консултации на специалистите имат за цел да подпомогнат развитието на децата на възраст 0-7 г. и да подкрепят родителите. Те са безплатни и ще се проведат онлайн (за деца от страната), на място в Карин дом или в дома на семейството (за семейства от Варна) от специалисти на Карин дом, научи Varna24.bg.

Консултациите имат за цел да подпомогнат развитието на децата и да подкрепят родителите. За да се включат в безплатните консултации е необходимо родителите да попълнят формуляр на страницата на Карин дом, откъдето ще се свържат с хората за допълнителни уточнения.

Записванията ще се проведат до 31-ви март 2023 или до запълване на местата. Консултациите ще се проведат в рамките на до 2 месеца след приключване на записванията. Специалистите, които ще се включат в консултациите са: рехабилитатор, ерготерапевт, логопед, психолог, социален работник, консултант по кърмене. Местата са ограничени и при запълването им ще спрем записванията.

За допълнителна информация всеки може да се свърже с представител на Карин дом на тел: 052/302 518 Петя Иванова, 0876/ 655 220 – Вероника Вълчева

Бил Гейтс стана дядо

Екипът на Карин дом препоръчва подкрепата на семействата, които очакват дете с Даун синдром да започне още преди раждането, а работата с децата със синдром на Даун – от самото раждане. Вече на много места в страната има услуги по Ранна детска интервенция /РДИ/. Семейно-ориентираният подход и работата в  семействата са основополагащи принципи и при предоставянето на социалната услугата Ранна интервенция на Карин дом за деца от 0-3 г. и техните семейства. Овластяването на семействата, повишаването на тяхната компетентност, осъзнатост, увереност е предимство и гаранция за успех в развитието на децата. Основните услуги за Ранната интервенция се предоставят в дома на детето, а някои от допълващите, като групи за игра, библиотека на играчките и др. се предлагат в сградата на Карин дом.

Ранната интервенция е най-ефективна, ако се провежда в домашна обстановка, на детска площадка, в детска ясла или градина. Включването на родителите, на братята и сестрите на бабите и дядовците, на всички значими за детето възрастни и деца, улеснява процеса на постигане на напредък в развитието, резултатите са по-устойчиви, а децата се включват от рано в социалния живот на общността.

Любящ баща дарява бъбрека си, за да спаси своето момченце

С децата със синдром на Даун светът е по-пъстроцветен, различен и слънчев! Точно за това на този ден в знак на подкрепа и съпричастност обуваме шарени чорапи!

Шарени, като хромозомите, когато ги оцветяват с флуоресциращи молекули, за да открият с помощта на флуоресцентен микроскоп допълнителното трето копие към хромозома 21. Всъщност тази допълнителна хромозома променя нормалния ход на растеж и развитие на децата. Но това не е пречка децата да се усмихват, общуват,  играят, учат, творят, да развиват потенциала си, да бъдат максимално независими.“

Консултациите са финансирани по проект на Карин дом от Фондация Медикор, Лихтенщайн.

Източник: https://www.varna24.bg/