На 12 и 13 май кампанията „Революция в храненето“ , организирана от фондация „За храната“ ще обхване 6 000 деца с подкрепата на над 1000 доброволци – родители и учители в цялата страна. Омбудсманът на Република България подкрепя кампанията.

Младо момиче даде шанс на няколко души да живеят, дете ще вижда с очите ѝ

Фондация „За храната“ провежда за шести път националната кампания „Революция в храненето“, която цели да запознае децата с правилното и балансирано хранене. Тази година фокус в кампанията са децата с хранителни алергии и непоносимости и проблемите, с които се сблъскват техните родители и учители в ежедневието. В рамките на кампанията ще бъдат проведени множество детски кулинарни работилнички, които се организират от доброволци – родители и учители в големи и малки населени места в България.

Актьорът Иво Аръков стана татко за първи път

Дете с хранителна алергия или непоносимост. Как живее? Как се храни? Как празнува?

В България липсва визия за наличието и решаването на проблеми, свързани с децата с хранителни алергии и непоносимости:

  Не е провеждано национално проучване колко са децата с подобен проблем и на практика липсва информация за броя на засегнатите деца.

  Липсва специализиран рецептурник за приготвяне на храни в детските градини и училища за деца със специфични хранителни потребности.

  Липсват указания към директори и учители.

  Липсва обществено разбиране и подкрепа към родителите, които отглеждат деца с
хранителни алергии и непоносимости.
10% от общия брой жалби и сигнали, засягащи правата на детето, които постъпват в кабинета на националния омбудсман са свързани със здравословното хранене на децата.

Омбудсманът намира, че спешно трябва да се постави този въпрос във фокуса на общественото и институционално внимание и препоръчва:

  Да се изготви специална наредба за храненето на децата със специални хранителни потребности, като се възложи на Националния център по обществено здраве изготвяне на специален рецептурник, включващ подходящи рецепти за храненето на децата, който да се използва от всички детски заведения, училища и резидентни услуги за деца.

  Да се извърши национално изследване за децата с хранителни алергии, като започне системно събиране на статистически данни;

  Да се изготви национална форма на План за индивидуален прием на детето с алергии в детските градини и училище.

  С подкрепата на СЗО да се изследва европейска и международна практика по този въпрос.

  Засилване на контрола от страна на компетентните органи по отношение на производителите на храни за диетично хранене.

За националния омбудсман грижата за децата и приоритизиране на техните права, създаване на благоприятна обществена среда за тяхното развитие, е сред основните му задачи, затова подкрепя кампанията „Революция в храненето“, организирана от фондация „За храната''.

СИЛВЕНА РОУ: Предлагайте на децата разнообразие, бягайте от скуката

Фондация “За храната” е родителска организация, в която доброволци от цялата страна участват за осъществяване на мисията за пълноценно и балансирано хранене на децата, техните родители, баби и дядовци. Разбирането на Фондацията за здравословно хранене е: балансирано, пълноценно хранене, в което присъстват всички хранителни групи (растителни и животински). Към фондацията функционира консултативен съвет, в който участват доказани експерти по хранене и диететика в България.