Държавата ще изплати общо 1 416 877 лева компенсации на семейства, чиито деца не са успели да получат места в детски градини през периода от 1 ноември до 31 декември 2023 година.

198 са свободните места в детските ясли в Търговище

1 413 315 лева ще бъдат предоставени за 1603 деца в Столичната община, докато останалите 3562 лева ще бъдат за четири деца в община Пловдив.

Право на компенсация от държавата ще имат родителите на деца, които са на възраст от три години до момента на постъпването им в първи клас и не са били приети в държавни или общински детски градини или училища, на които са кандидатствали.

Голямо дарение за три детски градини в Генерал Тошево

Тези семейства не са получили друго равностойно предложение от общината по местоживеене за място в общинска детска градина или училище, затова правителството е на мнение, че компенсацията е необходима. 

Източник: https://banker.bg/