Общностният център в град Вълчи дол отново отваря врати за лятно училище. Заниманията ще се проведат от 15 юни до 31 юли тази година. Дейностите ще бъдат изпълнени по проекта "Подкрепи ме, за да успея“ по ОП "Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 940 864 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол, научи Varna24.bg от Областния информационен център във Варна.

Училищата в Габрово предлагат летни занимания за децата

Услугата е насочена към деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания, на които предстои да постъпят в първи клас. Целта е да се увеличи готовността и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в училище.

През летните месеци ще бъде сформирана една група деца от целевата група. Те ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. Образователните елементи ще бъдат комбинирани с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят.

Лятното училище ще бъде фокусирано върху дейности за подобряване на предучилищната подготовка като: преодоляване на затруднения в изучаването на български език; осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища; игри в съответствие с предпочитанията на децата; кратки екскурзии в града или околностите му; ежемесечни срещи с родителите с цел мотивация за равен старт на техните деца при постъпване в първи клас; закупуване на книги и учебни материали и др.

Шеф Виктор Ангелов стана дядо

Проектът "Подкрепи ме за да успея“ включва в себе си интегриран подход при решаване на социални проблеми за деца и семейства. Основната идея е да се предостави комплексен вид услуги за деца от 0 до 7 г. от уязвимите групи в Община Вълчи дол чрез мобилна работа на мултидисциплинарни екипи и непрекъсната специализирана работа и подкрепа на родители. Общностният център съчетава междусекторни услуги - здравни, образователни и социални, за подкрепа на децата и техните семейства. С реализацията му се дава равен шанс на децата от целевите групи да посрещнат предизвикателствата в образователната системата и да бъдат активни участници в социалния живот на страната.

Проектът е стартирал на 27 април 2016 г. и ще продължи до 30 юни 2023 година.

Източник и снимка: https://www.varna24.bg/