„Девин“ ЕАД завоюва голямата награда „Най-зелена компания в България“ за 2024 година в четиринадесетото издание на ежегодния конкурс „Най-зелените компании в България“, след като зае призови места в общо четири категории в престижната надпревара.

Над 10 000 деца не са приети в детски ясли и градини

Устойчивата икономика е сред основните бизнес приоритети на „Девин“. Радваме се, че усилията, които полагаме от години за опазване на околната среда, запазването на биоразнообразието, както и стремежът ни да осигуряваме на пазара продукти с чиста, натурална вода с грижа за здравето на потребителите и с уважение към природата получиха своето заслужено признание. Нашата основна цел е да свързваме хората и природата за един по-здравословен живот – днес и в бъдеще, и да се трансформираме от компания с положително въздействие в такава, която използва бизнеса като сила за добро и има значим принос в сфери, които далеч надхвърлят икономическите измерения,“ сподели Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ в „Девин“ ЕАД.

Лекари представиха експертни доклади за подобряване качеството на въздуха в страната

„Девин“ спечели отличия в следните категории:

„Зелени продукти“ за новата бутилка произведена от 100% рециклирана пластмаса;

„Зелена инициатива“ за тригодишната програма за залесяване на опожарената гора в местността Сечемека в Родопите;

„Зелени партньорства“ за сертификацията си като B Corp и усилията, които полага за популяризирането на световното движение в България чрез партньорския проект B Corp Café и „Наръчникът на B Corp компаниите“, който издаде, за да стимулира повече бизнеси в България да се трансформират в компании, които творят добро;

Българска козметика, създадена с рецепти от миналото, иновативни технологии и устойчива мисия

„ESG лидер“ за цялостната си политика, свързана с устойчивото развитие, опазването на природата и новаторството в прилагането на EGS практиките.

Стойко Сакалиев стана татко на момиченце

За престижните награди на конкурса тази година се конкурираха над 100 проекта и инициативи. Призовете отчитат към цялото общество кои са компаниите, организациите и личностите у нас, които наистина провеждат отговорни политики и се грижат за околната среда.