В търсене на майката. Срещи с различните лица на бременността и майчинството в Индия и Непал IV част

Индия е плодовитата майка на световните религии. Освен на хиндуизма и будизма, това е страната, в която е заченат и роден сикхизмът, петата най-разпространена религия в света. Основен културен и религиозен център е град Амритсар, който за сикхите е това, което са Ерусалим за християните и Мека за мюсюлманите. Именно в Амритсар разбрах, че мъжете с тюрбани са сикхи – с тях те покриват дългите си коси, защото религията им забранява да ги подстригват. 

Златното сърце на сикхизма

Амритсар е основан през 16-и век от Гуру Рам Дас, който откупува за 700 рупии мястото от тогавашните му собственици. Туптящото сърце на града е Харимандир Сахиб или Храмът на Бог, по-известен като Златния храм, наречен така, защото най-важната част в него (Гурудвара) е покрита със злато. В златната постройка се съхранява свещената книга Гуру Гранд Сахиб, която е едновременно книга и върховен учител, обединил важните истини на сикхизма.

Не случайно Златният храм е по-популярен от Тадж махал. Всеки месец стотици хиляди посетители влизат през един от четирите му входа, символизиращи отвореността на сикхите към всички хора, независимо от тяхната каста, раса или вероизповедание. Сикхите вярват в единен бог, в равенството на всички човешки същества, в борбата срещу несправедливостта и защитата на слабите. Дори да влезете в храма като турист, срещата с човеколюбивата, толерантна и борбена духовност на сикхите може да ви накара да го напуснете като поклонник.

В Златния храм се запознах с Радж, симпатичен 33-годишен сикх, който от 12 години работи в Испания, за да може да издържа семейството си, което живее в Индия. „Радж” означава „царска власт”. Младият мъж е баща на две малки деца, които са се родили, докато е бил в Испания. Каза ми, че се връща през няколко месеца, защото семейството много му липсва. Когато го попитах какви деца е искал – момчета или момичета, той ми каза, че за него няма никакво значение полът, защото децата са от Бог. Хиндуистите предпочитат момчета, защото вярват, че те се грижат за собствеността и семейството, но според Радж това не е така, защото жената е тази, която се грижи за своите. На въпроса ми какво е за него да бъде баща, той ми отговори, че тъгува силно по семейството си, докато е далеч от него, с надеждата, че един ден ще събере достатъчно пари, за да създаде свой бизнес и да бъдат отново заедно.

Една душа в две тела

Появил се преди повече от 500 години, сикхизмът е първата световна религия, която не само приема, но и пламенно утвърждава равноправието на жените и мъжете. Сикхите вярват, че мъжът не може да се чувства уверен и цялостен, ако няма до себе си жена, с която да споделя живота си. От нейната любов и подкрепа зависи успехът му в обществото. „Само Бог е без жена”, се казва в свещената книга Гуру Грант Сахиб. Вместо безбрачие и самоотричане, както в някои от другите религии, сикхизмът препоръчва жените и мъжете да живеят светски живот в семейни двойки, в които и двамата партньори са верни един на друг. След религиозна церемония, по време на която младоженците обикалят четири пъти около свещената книга, се смята, че те вече са „една душа в две тела”.

Според тази религия всяко дете носи божествената искра на създателя, затова зачеването се смята за свещен акт. Въпреки че някои сикхи предпочитат да им се роди момче, най-вече поради икономически причини, убийството на женските зародиши е абсолютно недопустимо. Тъй като няма забрана по отношение на употребата на контрацептиви, семейното планиране е оставено на самата двойка. Поради убеждението, че душата населява тялото в момента на забременяването, абортите не са разрешени като средство за семейно планиране, но двойката има право да реши дали да запази плода, ако той е увреден.

Когато поеме за първи път бебето в ръцете си, майката прошепва в ухото му думите на Мул Мантра, най-свещената мантра на сикхите. В устата на бебето се поставят няколко капки амрит (светена вода). Книгата се отваря на произволна страница и на детето се избира име, като първата буква на лявата страница става първа буква на името. За да се подчертае равенството на всички човешки същества и отхвърлянето на кастовата система, на всички момчета се дава презиме Singh, което означава лъв, а на всички момичета Kaur, т.е. принцеса.

5-те „к”

Докато пишех този материал, попаднах на ръководство за медицински персонал, обясняващо как трябва да бъдат третирани сикхите, които живеят в Източна Австралия, така че да бъде зачетено правото им да изповядват своята религия в болнична среда (много сикхи живеят извън Индия). В наръчника беше отбелязано, че съществуват пет свещени символа или предмета (т.нар. 5-те „к” ), с които мъжете и жените сикхи никога не се разделят: „кеш” – коса, която не се подстригва, като символ на приемането на божията воля, „кангха” – дървен гребен, който символизира овладяване на духовността, „качх” – памучно бельо, което олицетворява контрол над страстите, „кипран” – кама, показваща решимостта да се защитава истината, и „кара” – метална гривна, знак за верността към Бог. Наред с другите неща, в ръководството е посочено, че за да не бъдат нарушавани религиозните права на жената, по време на раждането трябва да й бъде позволено да остане с бельото си, като може да го носи само на единия крак.

Опитах се да си представя лицето на лекар в българска болница, на когото обяснявам, че ще раждам с бельо на единия крак, защото моите религиозни убеждения го изискват. Пожелах си зачитането на достойнството и правата на всяка жена, готова да дари живот в България, скоро да стане толкова важно, че реакцията в подобен случай да бъде приемаща и толерираща всяко различие в духа на най-добрите сиксхи традиции. И новороденото да получава още с първото вдишване най-важното послание – че е добре дошло в свят, в който всеки има право да бъде такъв, какъвто е.

 

Tекст: Ивета Бургаджиева

Снимките са на авторката