Държавните и общинските детски ясли и детски градини да бъдат безплатни и да има ваучерна схема за подпомагане на неприетите деца в детски градини, а втората година на майчинството да бъде равна на една минимална работна заплата в бюджет 2022. 

Tова е част от заложеното в частта ,,Труд и социална политика” на Споразумението за съвместно управление на страната в период 2021 г. – 2025 г, подписано от коалиционните партньори.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ КАНАЛА НА 9 МЕСЕЦА ВЪВ VIBER

Градините ще станат безплатни с промяна на закона за местните данъци и такси. Споразумението си поставя за цел и осигуряване на достатъчен брой на ясли и детски градини, създаване на постоянни комбинирани стимули за връщане на родителите на работа, транспониране на директивата за баланс на личен и професионален живот.

Източник: detskitegradini.com