Единствено болница „Надежда“ сред лечебните заведения в България бе избрана с две презентации, свързани с изследването на стволовите клетки в матката

 Преди дни приключи 38-ият годишен конгрес на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE) – един от двата най-престижни форуми по репродуктивна медицина в света. Той се проведе в Милано между 3 и 6 юли в присъствието на над 10 000 делегати, като сесиите се излъчваха и онлайн, достигайки до още хиляди специалисти по света.

Всяка година форумът на ЕSHRE представя най-новите и значими научни постижения в сферата на репродуктивната медицина и задава нова посока в по-успешната практическа работа на медицинските центрове по асистирана репродукция в Европа и света.

Добре дошъл казваме на Радослав

Тази година проучванията само на една българска болница – „Надежда“, бяха сред избраните да бъдат представени на вниманието на европейската репродуктивна общност. Две презентации и научен постер, засягащи взаимовръзките между стволови клетки в матката, имунните клетки, нивата на половите хормони и успешното забременяване, бяха одобрени и допуснати за участие на събитието на ESHRЕ.

Какво знаем за яйцеклетката и яйчниковия резерв?

Резултатите имат голям практически потенциал за предсказване на успешното имплантиране на ембриона при пациенти с чести неуспешни имплантации. Те показват възможността стволовите клетки в матката да бъдат ползвани като прогностичен маркер за очаквания изход от ембриотрансфер, както и да бъдат разработвани методи за повишаване на количеството им като терапия при репродуктивни затруднения.

Проучванията бяха презентирани с огромен успех от Димитър Първанов и Маргарита Русева – биолози и представители на научно-изследователската лаборатория на МБАЛ „Надежда“.

Фактът, че такъв брой научни проекти от едно лечебно заведение са избрани и представени на престижния европейски форум, сам по себе си е оценка за високото професионално ниво, достигнато от екипа на „Надежда“, съизмеримо с това на най-големите в света.

Вижте интервюто за успешното участие на болница „Надежда“ с Димитър Първанов и Маргарита Русева – част от екипа, пряко ангажиран с изследователската работа и откритията, свързани с представените теми:

https://nadezhdahospital.com/novini/inovativni-prouchvaniya-eshre/