В периода 17 – 19 юни в София ще се проведе деветото издание на ежегодната научна конференция на Българската асоциация по медицинска онкология (БАМО). В нея участие ще вземат 33 водещи специалисти от 11 лечебни заведения и 3 висши учебни заведения.

Болница „Надежда“ ще участва в престижното събитие с 15 от своите утвърдени лекари – медицински онколози, специалисти по репродуктивна медицина, акушер – гинеколози, фармацевти, патолози, физиотерапевти, клинични психолози.

Научната конференция на БАМО е очаквано събитие от медицинската общност в България, като тази година за първи път ще се акцентира на три основни теми върху качественото лечение и цялостното проследяване на пациентите с онкологични заболявания, а именно:

-        запазването на фертилитета при жени, мъже и деца с онкологично заболяване преди стартиране на противотуморно лекарствено лечение;

-        противотуморно лекарствено лечение по време на бременност;

-        подобряване качеството на живот по време на адювантно лечение и след него.

Болница „Надежда“ от години работи изключително активно в тези сфери, предоставяйки възможност на жени и мъже в репродуктивна възраст с онкологично заболяване да съхранят репродуктивни клетки преди лечението.

Специалистите от клиниката по Медицинска онкология прилагат и персонализирани терапии за лечение на жени, при които онкологичното заболяване е открито по време на бременност, съгласно утвърдените световни практики в това направление, като целта е запазване на бременността без да бъде поставян под риск живота на майката и плода.

Д-р Георги Стаменов: Приемайте прегледа за рак на гърдата като нещо задължително

Първа голяма стъпка беше направена през 2017 г. с организирането на кръгла маса за обсъждане на консенсус за запазване на фертилитета, бременност и гонадотоксична терапия при пациенти с онкологични заболявания. В рамките на инициативата тогава, водещи онколози, акушер-гинеколози и представители на различни държавни институции формулираха и приеха препоръки за поведение в такива случаи.

В следващите години болница „Надежда“ инвестира в провеждането на редица мащабни информационни кампании под наслов „Запази надежда“ за повишаване на обществената информираност и ангажираността на медицинските специалисти по проблемите на онкофертилитета.

Предстои до месец болницата да представи поредния свой голям проект в тези посоки - нов уебсайт zapazi.me – обновен и значително обогатен (в момента е наличен стария), създаден специално за пациенти, сблъскващи се с онкологична диагноза. Там те ще могат да намерят информация по отношение на рисковете, свързани с тяхното заболяване и лечението му, възможностите за съхраняване на фертилитета преди лечение и реализирането на бременност и раждане след приключване на терапиите. Сайтът ще предлага полезно съдържание и по отношение на  повишаване качеството на живот на пациентите през всички етапи на лечението, в периода на възстановяване и след  края на лечението.

Освен онкологични заболявания, информацията в новия сайт ще се разширява и актуализира по отношение и на други заболявания, застрашаващи фертилитета на пациентите - ендометриоза, автоимунни и ревматоидни заболявания и др.

През есента болница „Надежда“ ще стартира и още един голям проект и съпътстваща информационна кампания - за подобряване качеството на живот на онко пациентите - по време на адювантното лечение и след него. Той ще включва съвети и активна работа с тях в различни направления: хранене, двигателна активност, интимно здраве, психично здраве, като за целта в лечебното заведение ще консултират съответните специалисти.

Всичко това ще бъде в полза на пациента по пътя към победата на рака.