Темата за детските градини винаги е актуална, особено за родителите в град София. Ето какво предвижда проект на нова наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община:

Защо е важно да се зачитат границите на децата

При над 30 отсъствия – без обяснение от родителя, следва  децата ще се отписват автоматично от детска ясла или градина. Важна подробност е предложението за даване на две точки за родители, работещи по граждански договори. Според проекта за децата от подготвителните групи е допустимо отсъствие за не повече от 10 дни на година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с правилника на детската градина или училището.

Кои фактори влияят на външния вид на бебето

Наредбата допуска след приключване на класиранията през май юни за съответната учебна година да се приемат деца в няколко случаи - ако са без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни или лишени, ако са жертва на злоупотреба, насилие и експлоатация, ако са в опасност от увреждане на физическото, психическо, морално, интелектуално и социално развитие, ако родителят му е в затвора, както и ако родителите му работят в общинските ясли и градини.

Източник: btv

 

Следете нашите новини и интересни истории на страницата ни във Фейсбук

Гледайте полезни лекции за родители в YоuTube канала ни

Не пропускайте новия ни брой

Последвайте "9 месеца" в Instagram