Скъпи родители, споделяме с вас изявление на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", което те публикуваха в своята Фейсбук страница, свързано с важна тема:

С позволение от страна на уважавания адвокат по медицинско право Мария Шаркова, публикуваме нейния коментар по повод казусите, които непрекъснато възникват пред Спешния УНГ кабинет на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", във връзка с пациенти, чието състояние не е било спешно и съответно са били помолени да си заплатят прегледа:

,,Съществува заблуда сред пациентите, че всяко посещение в спешно отделение е безплатно, а това съвсем не е така:

- Законът за здравето действително предвижда, че спешната помощ е безплатна, като в една наредба се детайлизира, че държавата заплаща оказаната спешна помощ на пациенти до тяхната хоспитализация.

- В лечебните заведения за болнична помощ се оказва спешна помощ в спешните отделения и те нямат право да изискват заплащане от пациенти в спешно състояние.

Какво не знаем за правата си по време на майчинство

- Когато обаче пациентите не отговарят на дефиницията за спешност, те следва да заплатят оказаната им медицинска помощ. Дали състоянието е спешно или не, се определя от лекар, а не от пациента или неговите близки. Не всяка болка, температура или кашлица представляват спешно състояние.

- Според медицинския стандарт по спешна медицина, спешно е това състояние, което има потенциал да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизненозначими органи и системи, в това число критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия. Ако ползваме за пример случая в репортажа, болката в ухото обикновено не е свързана със спешно състояние и не налага оказване на спешна медицинска помощ. Иначе, разбира се, никоя болка не е приятна и е логично, че пациентът иска бързо решаване на здравословния му проблем.

ЗA или ПРОТИВ дългото майчинство

- Всички състояния, които не отговарят на горната дефиниция, не са спешни и когато ползваме Спешното отделение за диагностика и лечение на неспешни състояния, болниците имат право да въведат цена на тази медицинска услуга и да получат заплащане от пациента.

❗️Много често пациентите не са наясно, че при неспешни състояния или възникнали здравословни проблеми извън обявеното работно време на общопрактикуващия им лекар, могат да потърсят медицинска помощ от друг лекар/кабинет, с които ОПЛ е сключил договор. В тези случаи пациентите няма да заплатят за оказаната им медицинска помощ, защото тя се оказва в рамките на задължението на всеки ОПЛ да осигурява медицинска помощ денонощно на пациентите от своята листа. Кои са тези лекари/кабинети се посочва на видно място в кабинета на съответния ОПЛ.

Аз съм на 46 и очаквам своето първо дете

- Защо в ИСУЛ има струпване на толкова много пациенти пред спешните кабинети? Защото те се ползват за диагностика и лечение на неспешни състояния, като заместители на ОПЛ, на специалисти в извънболничната помощ и на кабинетите за неотложна помощ, с които ОПЛ сключват договори за обслужване на пациенти извън работното им време.

Не без значение е и ниската здравна култура и желанието на всеки един пациент здравословният му проблем да бъде решен възможно най-бързо дори в случай, че не е спешен и то в удобно за него време. В моята практика съм имала много примери за пациенти, които търсят помощ в Спешно отделение, защото през деня били на работа и не можели да отидат на преглед при ОПЛ в удобно за тях време. Или просто защото искат непременно веднага да имат достъп до лекар, без значение, че състоянието им не е спешно.

Да оставим по-красив и чист свят на онези след нас

- Би било любопитно да се направи репортаж от едно нощно дежурство в Спешен кабинет и да се установи колко неспешни пациенти ползват услугите на тези кабинети за едно денонощие и с какви симптоми и диагнози са те."